Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Fra fire til en i Åna

Statsbygg har bygget om Åna fengsel. Firemannsrom har blitt til enkeltceller med dusj og toalett. Torsdag er det offisiell åpning med statsråd Knut Storberget tilstede.
(27.10.2010)

Åna fengsel, 45 kilometer sør for Stavanger, har vært ett av få fengsler med firemannsrom, men nå avvikles de. Tre avdelinger i fløy A og to avdelinger i fløy B er rehabilitert, og hver avdeling er bygd om fra avdelinger med fem firemannsrom til avdelinger med 10 enkeltceller med dusj og toalett. Totalt har det blitt 50 nye enkeltceller.

Åpning

Statsbygg har ferdigstilt oppdraget. Innflytting i fløy A foregikk i vår, fløy B ble klar til bruk i høst. I forbindelse med den offisielle åpningen torsdag deltar blant annet justisminister Knut Storberget, fengselsleder Mette Grude og direktør for byggherreavdelingen i Statsbygg, Hilde Nordskogen.

- I tillegg til ombyggingsarbeidene har det også vært vedlikeholdsarbeider i tilstøtende og nærliggende arealer. Noe av dette har vært en del av tiltakspakken i forbindelse med finanskrisen, sier prosjektleder Stefan Sjøholt-Hawkins.

Den totale kostnadsrammen, vedlikehold inkludert, er på 71,1 millioner kroner.

Samarbeid med Riksantikvaren

- Ved å gjøre det til et kombinasjonsprosjekt fikk vi en bedre helhet. Vi økte blant annet kapasiteten på ventilasjonsanlegget for å forsyne deler av fengselet som ikke var en del av den opprinnelige ombyggingen, forteller Sjøholt-Hawkins.

Åna fengsel var opprinnelig tvangsarbeidsanstalt  og eiendommen har høy verneverdi. Dette har hatt innvirkning på prosjektet.

- Statsbygg har samarbeidet nært med Riksantikvaren i dette prosjektet, og vi har blant annet gjenåpnet og tilbakeført enkelte vinduer i avdelingene i forbindelse med ombyggingen, forteller prosjektlederen.

Om Åna fengsel

Åna fengsel ligger i Hå kommune i Rogaland, sørøst for Nærbø. Det er et av Norges største fengsler og har ordinær kapasitet på 164 plasser - 140 i avdeling med høyt sikkerhetsnivå.  Fengselet er kun for mannlige innsatte. Opstad tvangsarbeiderhus ble åpnet i 1912 og var en anstalt med tvangsarbeid for løsgjengere fram til løsgjengerlovens bestemmelser om tvangsarbeid ble opphevet i 1970. Gårdsdriften er av stor betydning for anstalten som omfatter en jordeiendom på 3700 daa, derav ca. 1300 daa dyrket mark, og det er rundt 100 melkekyr på gården. Åna fengsel eies og forvaltes i dag av Statsbygg på vegne av staten.

Kontaktpersoner i Statsbygg:

Prosjektleder Stefan Sjøholt-Hawkins – 954 09 172
Kommunikasjonsrådgiver Pål Weiby – 922 333 95Klikk for fullformat. Kan brukes av pressen. Fotograf/Statsbygg krediteres.

Fasade
Fasade. Foto: Trond Isaksen

Celle
Celle. Foto: Trond Isaksen