Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Nytt sentralarkiv på Tynset

Statsbygg har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å utarbeide et forprosjekt for nytt sentralmagasin for Arkivverket. Sentralmagasinet skal samlokaliseres med Norsk helsearkiv på Tynset, med mulig bygging i 2014. I dag utlyser Statsbygg konkurransen om totalentreprise for begge arkivene.
(04.07.2012)

Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for nødvendige lokaler for Norsk helsearkiv, mens Kulturdepartementet har ansvar for nødvendige lokaler for Arkivverkets sentraldepot. Begge arkivenhetene skal organiseres som en del av Arkivverket.

Sentraldepotets magasiner skal romme 50 000 hyllemeter, hovedsakelig papirarkiver, men også foto og annet spesialmateriale. Helsearkivets magasiner skal romme 33 000 hyllemeter papirarkiver.
Magasinet skal være sikret mot vannskade, brann, innbrudd og ulovlig adgang slik arkivforskriften krever. Det skal ha stabilt inneklima. Magasinet skal deles opp i mindre arkivrom, og klimaet skal kunne reguleres separat for hvert rom.

I tillegg skal det ligge en administrasjonsfløy i bygget. Prosjektet skal bygges som passivhus og vil ha en størrelse på 14 -17 000 m2 BTA, avhengig av løsning. Etter planen skal forprosjektet være klart til godkjenning etter sommeren i 2013, med mulig byggestart i 2014.

Se hele konkurranseutlysningen.
Innleveringsfrist er 28.08.2012.

Kontaktperson i Statsbygg:
Ozren Lozo, tlf.: 414 35 448


Rullereol

Foto: Jaro Hollan / Statsbygg