Gå rett til topp meny Gå rett til meny Gå rett til innhold
 

Statsbygg skal bygge helsearkiv på Tynset

Statsbygg har mottatt oppdragsbrev fra Kulturdepartementet om å utarbeide forprosjekt med kostnadsramme for Arkivverkets sentraldepot og Norsk helsearkiv på Tynset.
(08.06.2012)

Formålet med Norsk helsearkiv er å sikre en forsvarlig oppbevaring og gjøre tilgjengelig eldre, bevaringsverdige pasientarkiv fra spesialisthelsetjenesten. Norsk helsearkiv vil være en stor satsing for å fremme medisinsk og helsefaglig forskning.

Formålet for Arkivverkets sentraldepot er å håndtere tilveksten av papirbasert arkivmateriale de nærmeste årene. Statlige arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv) og arkiv etter statlige organ som er nedlagt eller har avsluttet virksomheten (avsluttet arkiv), skal avleveres til Arkivverket.

Fra oppdragsbrevet: ”Bygget skal gi de fysiske forutsetningene for at formålene med Norsk helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot blir oppfylt.  I arbeidet med forprosjektet skal det velges kostnadseffektive løsninger der det også tas hensyn til driftskostnader.”


Kontaktpersoner i Statsbygg:
Avdelingsdirektør Geir Hagehaugen – 951 91 663
Kommunikasjonsrådgiver Pål Weiby – 922 333 95