Skriv ut med undersider

Å levere tilbud til Statsbygg

Publisert 03.03.2016

For å sikre likebehandling og rettferdige konkurranser, er det nødvendig å stille visse krav til utforming av tilbud. Tilbydere som ikke følger disse kravene risikerer å bli avvist. 

Her er noen punkter du må være spesielt oppmerksom på når du skal levere tilbud til oss. 

Forbehold

Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. I stedet bør du stille spørsmål til Statsbygg. Ta kontakt per e-post med prosjektleder eller saksbehandler som er oppgitt i konkurransegrunnlaget. Ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at vi har muligheten til å vurdere om vi skal endre, presisere eller utdype konkurransegrunnlaget.

Tilbudsfrist

Overhold tilbudsfristen! Tilbud som leveres for sent, vil bli avvist. Synes du tilbudsfristen er for knapp, ta kontakt med prosjektleder eller saksbehandler per epost, og spør om det er mulig å forlenge tilbudsfristen.

Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Husk å levere all informasjon som etterspørres. Det er ikke alltid man har anledning til eller får sjansen til å ettersende informasjon etter at tilbudsfristen har gått ut.

Vær særlig oppmerksom på krav om å levere forpliktelseserklæringer mv fra underleverandører (underentreprenører, prosjekterende o.a.) dersom du er avhengig av deres kapasitet eller kompetanse for å oppfylle kvalifikasjonskravene. Les mer om dette i anskaffelsesforskriften §§ 17-8 (2) og § 17-9 (2).

Elektronisk tilbudsinnlevering

Statsbygg har innført elektronisk tilbudsinnlevering. Dette betyr at alle tilbud til Statsbygg, der anskaffelsen har verdi over kr 500.000 eks mva, skal innleveres elektronisk på minnepinne. Hvilke filformater Statsbygg aksepterer, fremgår av konkurransegrunnlaget. Merk at tilbud som leveres på papir, vil bli avvist

Kristin Zach
Seniorrådgiver
Mob. 99299214
Send e-post
Tove Kristiansen
Fung. innkjøpssjef
Mob. 99047339
Send e-post
×