Skriv ut med undersider

Campus Ås, samlokalisering

Publisert 05.11.2015

I forbindelse med sammenslåingen av Veterinærhøgskolen og Universitetet for miljø og biovitenskap til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, er det besluttet at veterinærutdanningen og Veterinærinstituttet skal flyttes fra Adamstuen i Oslo og samlokaliseres med NMBU på Ås.  Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å gjennomføre byggeprosjektet.

Statsbygg er i full gang med forberedende arbeid før oppstart av byggingen av det ca 63.000 kvadratmeter store veterinærbygget for veterinærutdanningen og Veterinærinstituttet. For å få plass til dette bygget er det nødvendig å rive ca 30 bygg, blant annet bygg som i dag benyttes til Senter for husdyrforsøk, SHF. Nytt SHF er etablert i utkanten av campus, og blir tatt i bruk våren 2015. Det blir landets største gårdsbruk, og har fått navnet Ås gård. Prosjektet omfatter også etablering av nytt fiskelaboratorium i det gamle grisehuset som bygges om til et hypermoderne forskningsanlegg. Det nye anlegget vil bety en stor oppgradering med hensyn til forskningsmuligheter, og ikke minst en stor forbedring av arbeidsforholdene.

Det har også vært nødvendig med omlegging/utbedring av fylkesvei 152, og etablering av nye veier inne på campus, i tillegg til bygging av ny ansattebarnehage.

I det nye veterinærbygget, vil det i tillegg til tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine, også etableres spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital, akvarier m.m. Ivaretakelse av smittevernhensyn i forhold til omgivelser og internt arbeidsmiljø krever omfattende og avanserte tekniske installasjoner. I tillegg kreves gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer hvor smittefarlige materialer behandles og øvrige arealer.

Planene for prosjektet utarbeides i nært samarbeid med brukerne. Dette er den største samlede utbygging i universitets- og høyskolesektoren noen gang. Til sammen har nybyggene et bruttoareal på 74.800 kvm.

Prosjektet skal, etter planen, være ferdigstilt i 2019.

Følg prosjektet på Facebook!

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Campus Ås

1432 ÅS

Fakta

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal: 63.100 kvm
Byggestart/ Ferdigstilling: 2015/2019
Status: Detaljprosjektering
Kostnadsramme: 6,650 mrd. kr (juli 2015)
Prosjektnummer: 1000501

Erik Antonsen
Prosjektdirektør Campus Ås
Mob. 97794982
Send e-post

Mette Løvvig Nordhus
Kommunikasjonsleder Prosjekt Campus Ås
Mob. 90030577
Send e-post

Prosjektkontor, besøksadresse:

Drammensvn. 147 B, Skøyen

Nyhetsabonnement


Fyll ut feltene nedenfor så vil du fortløpende motta e-poster med aktuelle nyheter fra Statsbygg.

Felt med * må fylles ut. Les om personvern ved bruk av e-postadresser.

.

Ønsker du å avslutte ditt abonnement?
×