Skriv ut med undersider

Campus Ås, samlokalisering

Publisert 09.12.2016

Statsbygg har fått oppdraget med å tilrettelegge for sammenslåingen av veterinærutdanningen og Veterinærinstituttet med NMBU på Campus Ås. Dette innebærer blant annet å bygge nytt veterinærbygg på ca. 63.000 kvadratmeter og et fellesbygg på 2.100 kvm.

Campus Ås er den største samlede utbygging i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen gang. Til sammen vil nybyggene ha et bruttoareal på 74.800 kvm. Planene for prosjektet utarbeides i nært samarbeid med brukerne.

Veterinærbygget

Det nye veterinærbygget vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m. Smittevernhensyn og internt arbeidsmiljø krever avanserte tekniske installasjoner og gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer. Anskaffelse av brukerutstyr til veterinærbygget gjennomføres som et eget prosjekt og innebærer innkjøp for i overkant av en milliard kroner.

Veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med tilsammen 2400 rom.

Brukerutstyr

Innkjøp av brukerutstyr går parallelt med byggefasen som et eget prosjekt. Veterinærbygget vil inneholde avansert spesialutstyr til forskning samt diagnostisering og behandling av dyr. Mye av det største og tyngste utstyret som vil ha påvirkning på bygget, må kjøpes inn tidlig i byggeprosessen, slik at utstyret og bygget blir tilpasset hverandre. Det gjelder utstyr til f. eks. billeddiagnostikk (som MR for store dyr), operasjon, laboratorier og smittehåndtering. Senere kommer innkjøp av løst utstyr, som utgjør over halvparten av budsjettet for utstyrsinnkjøp. Kostnadsrammen for brukerutstyrsprosjektet er på over 1 milliard kroner, fordelt på ca. 97 000 artikler. Innkjøpene er fordelt over hele byggefasen med en topp i 2017/2018.

Fellesbygget

Fellesbygget vil være et sentralt og naturlig samlingspunkt for studenter, ansatte og besøkende og vil inneholde kantine, amfi, bibliotek, lesesaler og auditorier. Fleksible og robuste romløsninger skal gi mulighet for ulike aktiviteter gjennom døgnet, sesongen og året. Bygningen vil integreres i Fougnerhaugen på skånsom måte, og vil ha hovedinngang direkte fra Uraksen, det nye parkområdet som blir bindeleddet mellom den nye og den gamle delen av campus.

Statsbygg har høye miljøambisjoner for Fellesbygget, som skal være et passivhus med energiklasse A. Det vil brukes mye tre, både innvendig og utvendig med fasader i overflatebrent trepanel, som er både vedlikeholdsfritt og har en lang holdbarhet.

Statsbygg regner med å lyse ut Fellesbygget som en totalentreprise over sommeren 2017.

Tilknyttede prosjekter

For å gjøre plass til det store veterinærbygget har Statsbygg oppført et nytt Senter for husdyrforsøk (SHF) i utkanten av campus. SHF ble tatt i bruk våren 2015. Dette er landets største gårdsbruk, og har fått navnet Ås gård. Her er det også et nytt fiskelaboratorium med et hypermoderne forskningsanlegg. Disse anleggene legger til rette for helt nye forskningsmuligheter og bedre arbeidsforhold.

Også den gamle ansattbarnehagen måtte vike plassen for veterinærbygget. Sommeren 2015 ferdigstilte Statsbygg Åkebakke barnehage på ny og solrik tomt i utkanten av Campus. Les nyheten om åpningen.

Statsbygg har også rehabilitert Urbygningen fra 1901. Urbygningen skal knytte det nye veterinærbygget sammen med resten av bygningene på campus både med hensyn til beliggenhet og funksjon.

I forbindelse med utbyggingen på Ås er fylkesvei 152 lagt om og utbedret, og det er anlagt nye veier inn til campus.

Følg prosjektet på Facebook!

Byggeprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Campus Ås

1432 ÅS

Fakta

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal: 
63.100 kvm (Veterinærbygget)
2.100 kvm (Fellesbygget)
Byggestart/ Ferdigstilling: 2015/2020
Status: Byggefase
Kostnadsramme: 6,403 mrd. kr 
Prosjektnummer: 1000501

Erik Antonsen
Prosjektdirektør Campus Ås
Mob. 97794982
Send e-post

Eva Kvandal
Kommunikasjonsrådgiver
Mob. 90173330
Send e-post

Prosjektkontor, besøksadresse:

Drammensvn. 147 B, Skøyen

Nyhetsabonnement


Fyll ut feltene nedenfor så vil du fortløpende motta e-poster med aktuelle nyheter fra Statsbygg.

Felt med * må fylles ut. Les om personvern ved bruk av e-postadresser.

.

Ønsker du å avslutte ditt abonnement?
×