Skriv ut med undersider

HL-senteret, utvidelse

Publisert 03.02.2017

HL-senteret, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, har behov for en utvidelse av sine lokaler i Villa Grande på Bygdøy i Oslo. 

HL-senteret, opplever økt publikumstilstrømning og har 40.000 besøkende årlig, deriblant mange skoleelever. 

Statsbygg har fått i oppdrag å planlegge en utvidelse på inntil 640 m2 i tilknytning til Villa Grande på Bygdøy i Oslo hvor senteret holder til. Tilbygget skal dekke behovet for fleksible utstillingslokaler, tilrettelagt for undervisning, beregnet på minoritetsutstillinger og andre temporære utstillinger, i tillegg til publikumsarealer og verksted.

Statsbygg har gjennomført en begrenset plan- og designkonkurranse knyttet til dette oppdraget. Vinner i plan- og designkonkurransen er Transborder Studio AS, og 2. premien ble gitt til Carl-Viggo Hølmebakk AS. Etter plan- og designkonkurransen har det vært avholdt konkurranse med forhandling om prosjekteringsoppdraget, og Statsbygg har til hensikt å inngå kontrakt med Transborder Studio AS.

Det er foreløpig ikke tatt stilling til gjennomføringsmodell for de ulike fasene av prosjektet. Vinnerprosjektet skal danne grunnlag for å søke finansiering for videre gjennomføring av prosjektet.

Byggeprosjekt. Pågående
Kultureiendom, museum o.l.

Huk aveny 56

0287 OSLO

Fakta

Oppdragsgiver: HL-senteret
Brutto bygningsareal: inntil 640 m2
Oppstart/ferdigstilling: Ikke fastsatt
Status: Tidligfase
Prosjektnummer: 1129201

Lasse M. Kwetzinsky
Sjefingeniør
Mob. 95191660
Send e-post
Anne Mette Raaholt
Assisterende prosjektleder
Mob. 99568999
Send e-post

Nyhetsabonnement


Fyll ut feltene nedenfor så vil du fortløpende motta e-poster med aktuelle nyheter fra Statsbygg.

Felt med * må fylles ut. Les om personvern ved bruk av e-postadresser.

.

Ønsker du å avslutte ditt abonnement?
×