Skriv ut med undersider

HL-senteret, utvidelse

Publisert 03.02.2017

HL-senteret, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, har behov for en utvidelse av sine lokaler i Villa Grande på Bygdøy i Oslo. 

HL-senteret, opplever økt publikumstilstrømning og har 40.000 besøkende årlig, deriblant mange skoleelever. 

Statsbygg har fått i oppdrag å planlegge en utvidelse på inntil 640 m2 i tilknytning til Villa Grande på Bygdøy i Oslo hvor senteret holder til. Tilbygget skal dekke behovet for fleksible utstillingslokaler, tilrettelagt for undervisning, beregnet på minoritetsutstillinger og andre temporære utstillinger, i tillegg til publikumsarealer og verksted.

Plan- og designkonkurranse

Statsbygg inviterte arkitekter til å søke om deltakelse i en begrenset plan- og designkonkurranse og ved fristens utløp 23. september var det kommet inn 64 søknader.

Utvelgelseskomiteen valgte i november 2016 ut sju tilbydere til å delta videre i konkurransen, hvorav ett var et nyetablert arkitektfirma. Nå skal en oppnevnt fagjury på fem personer i gang med å vurdere forslagene anonymt. Viktige kriterier blir blant annet arkitektonisk kvalitet/uttrykk og ivaretakelse av eksisterende kulturminner. Trolig kåres en vinner innen utgangen av mars.

Følgende tilbydere er valgt ut til å delta i plan- og designkonkurransen:

  • ALA Architects
  • Carl Viggo Hølmebakk
  • DRDH Architects + Dyvik Kahlen Architects
  • Jarmund/Vigsnæs
  • Jensen og Skodvin
  • Snøhetta
  • Transborder (nyetablert)

Det er foreløpig ikke tatt stilling til gjennomføringsmodell for de ulike fasene av prosjektet. Vinnerprosjektet fra plan- og designkonkurransen skal danne grunnlag for å søke finansiering for videre gjennomføring av prosjektet.

Byggeprosjekt. Pågående
Kultureiendom, museum o.l.

Huk aveny 56

0287 OSLO

Fakta

Oppdragsgiver: HL-senteret
Brutto bygningsareal: inntil 640 m2
Oppstart/ferdigstilling: Ikke fastsatt
Status: Tidligfase
Prosjektnummer: 1129201

Lasse M. Kwetzinsky
Sjefingeniør
Mob. 95191660
Send e-post
Anne Mette Raaholt
Assisterende prosjektleder
Mob. 99568999
Send e-post

Nyhetsabonnement


Fyll ut feltene nedenfor så vil du fortløpende motta e-poster med aktuelle nyheter fra Statsbygg.

Felt med * må fylles ut. Les om personvern ved bruk av e-postadresser.

.

Ønsker du å avslutte ditt abonnement?
×