Skriv ut med undersider

Prosjektering

Publisert 11.10.2016

Arkitekt forprosjektfase
Kontraheres via konkurranse totalentreprise med løsningsforslag

Lagringsløsning
Kontraheres via konkurransepreget dialog

Totalentreprisegrunnlag
Statsbyggs ressursgruppe og Lerche Arkitekter As

×