Skriv ut med undersider

Nytt regjeringskvartal

Publisert 13.02.2017

Kommunal- og moderniseringsdepartemetnet, KMD har gitt Statsbygg i oppdrag å planlegge det framtidige regjeringskvartalet.

Umiddelbart etter 22. juli 2011 startet Statsbygg arbeidet med å rydde, sikre og sanere regjeringskvartalet og å skaffe alle berørte departementer midlertidige lokaler.

I mai 2014 vedtok regjeringen hovedkonseptet for framtidig regjeringskvartal: Konsept øst. Beslutningen angir overordnede rammer og målsettinger for det nye regjeringskvartalet. Blant annet at det nye regjeringskvartalet skal bygges mellom Akersgata og Møllergata og huse alle departementene med unntak av Forsvarsdepartementet, og at S-blokken, Y-blokken og R4 skal rives.

Statsbygg har revet S-blokken og er i gang med grunnarbeidene på S-tomta.

En annen oppgave er å planlegge og programmere det fremtidige regjeringskvartalet. Det omfatter i første omgang å gjennomføre en statlig reguleringsplan og utarbeide et rom- og funksjonsprogram.

Statsbygg ferdigstilte i juni 2016 forslaget til reguleringsplan for nytt regjeringskvartal. Planen ble vedtatt februar 2017.

I juni 2016 lyste Statsbygg ut en begrenset, tverrfaglig plan- og designkonkurranse for den videre utviklingen av Regjeringskvartalet. Sju grupperinger er plukket ut. Konkurransen startet 15. februar 2017.  

Det antas at KS2 kan gjennomføres i 2019. 

Oppdragsgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Brutto bygningsareal Ikke avklart. Trolig i størrelsesorden 100.000 kvm nybygg fordelt på flere etapper. I tillegg kommer rehabilitering av eksisterende bygg.
Foreløpig
tidsplan for oppstart
Planlegging: høsten 2014
Prosjektering: 2017
Byggefase: 2020-2022
Innflytting: 2023-2025
Status Planleggings- og forprosjektfase
Kostnadsramme Ikke fastsatt
Prosjektnummer 1004901 Totalprosjektet

Byggeprosjekt. Pågående
Regjeringsbygg

Regjeringskvartalet

0180 OSLO

Knut Jørgensen
Prosjektdirektør
Mob. 90086050
Send e-post
Pål Weiby
Kommunikasjonsleder
Mob. 92233395
Send e-post

Nyhetsabonnement


Fyll ut feltene nedenfor så vil du fortløpende motta e-poster med aktuelle nyheter fra Statsbygg.

Felt med * må fylles ut. Les om personvern ved bruk av e-postadresser.

.

Ønsker du å avslutte ditt abonnement?
×