Skriv ut med undersider

Om eigedommane vi forvalter

Statsbygg eig på vegner av staten 2270 bygningar fordelte på 550 eigedomskompleks i inn- og utland. Av desse ligg 161 bygningar på 97 eigedomskompleks i utlandet. 

Eigedomsmassen består av høgskular, tinghus, kulturbygg, veg- og trafikkstasjonar og andre formålsbygg. Regjeringsbygningar og kongelege eigedommar inngår i porteføljen i tillegg til ambassadar og embetsbustader i utlandet.

Desse blir leigde ut til dei statlege brukarane. Statsbygg sørger for god forvaltning og vedlikehald av eigedommane. Les meir om eigedomsforvaltning i Statsbygg.

Statsbygg er Noregs største eigedomsforvaltar i statleg sivil sektor.

Fakta

Total areal: 2,8 millionar m2
Verdi: 42,2 milliarder kroner
Husleigeinntekter: 4,3 milliarder kroner

Frode Meinich
Eiendomsdirektør
Mob. 91330745
Send e-post

Nyhetsabonnement


Fyll ut feltene nedenfor så vil du fortløpende motta e-poster med aktuelle nyheter fra Statsbygg.

Felt med * må fylles ut. Les om personvern ved bruk av e-postadresser.

.

Ønsker du å avslutte ditt abonnement?
×