Skriv ut med undersider

Adamstuen etterbruk og salg

Publisert 02.05.2017

Statsbygg arbeider på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med etterbruk og eventuelt salg/makeskifte av statens eiendommer på Adamstuen i Oslo.  

Etter planen flytter Veterinærhøgskolen (som er en del av NMBU) og Veterinærinstituttet til Campus Ås i 2020 og frigjør dermed statens eiendommer for annen bruk. Mattilsynet og VESO Apotek holder også til i bygningene i dag. 

Eiendommene utgjør til sammen et sentralt beliggende byområde i Oslo med en størrelse på ca. 65 daa og en bygningsmasse på ca. 59.000 m2 BTA. Bygningenes alder spenner fra ca. 1820 til 1997 og ca. en tredel av bygningsmassen er underlagt vern. Eiendommens nyere bygningsmasse inneholder blant annet laboratorier av internasjonal standard.

Prosjektet skal sikre at eiendommene utvikles på en slik måte at de får best mulig verdi for staten og samtidig bidrar til en helhetlig og miljøvennlig byutvikling.

I perioden november 2017 til februar 2018 vil det gjennomføres mulighetsstudier for å undersøke eiendommenes utviklingspotensial. Både statlige og kommunale behov vil inngå i disse studiene. Statsbygg har engasjert fire team for parallelle oppdrag; honorerte konsulentoppdrag innen byutvikling, arkitektur og eiendomsutvikling.

Statsbygg har ambisjoner om å gjennomføre en utviklings- og evt. planprosess med høy kvalitet, der områdets eksisterende kvaliteter blir supplert med nye muligheter tilpasset framtidige brukere. Utviklingen av området vil foregå i samarbeid med Oslo kommune som byplanmyndighet.

Statsbygg har utarbeidet program for mulighetsstudier og stedsanalyse (Link arkitektur) som grunnlag for den videre utviklingsprosessen. Disse kan lastes ned under fanen Dokumenter. Her ligger også presentasjonene fra mulighetsstudiets oppstartsseminar 8. november 2017. 

Statsbygg skal høsten 2018 komme tilbake til departementet med anbefalinger for det videre arbeidet med etterbruk av eiendommene.

Utviklingsprosjekt. Pågående
Undervisning og forskning

Adamstuen-området

0454 OSLO

Fakta

Prosjekttype: Områdeutvikling
Oppdragsgiver:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Ferdigstilling: Ikke fastsatt
Status: Mulighetsstudier. Avklaring av alternativ statlig/kommunal bruk. 
Prosjektnummer: 1127701

Mulighetsstudie og rapport

Mulighetsstudiene og evalueringsrapporten vil publiseres på denne siden i april 2018. 

Jorleif Jørgenvåg
Prosjektleder
Mob. 91157361
Send e-post

×