Gode i Statsbygg

Dette er nokre av goda vi i Statsbygg kan nyte godt av:

 • Kurs og kompetanseutvikling gjennom Statsbyggskolen
 • Stipendordning for vidare- og etterutdanning
 • Moglegheiter for bustadlån i Statens pensjonskasse
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Tenestemobil
 • Moglegheit for heimekontor
 • Støtte til trening
 • Betalt arbeidstid på reise
 • Sommartid frå 15. mai til 14. september
 • Fri julaftan, nyttårsaftan og ein statsbyggfridag i romjula, dersom teenesten tillèt det
 • Full lønn i foreldrepermisjon (også utover inntektsgrensa i folketrygda på 6 G p.t. 581 298 kroner)
 • Bedriftsidrettslag
 • Rimeleg og god kantine (hovudkontoret)
 • Statsbygg er ei IA-bedrift

Marianne Kratz
Seniorrådgiver
Mob. 90156802
Send e-post
×