Livsfasepolitikk

Statsbygg ser nytten av at tilsette har ein god balanse mellom jobb og privatliv. Vi legg derfor vekt på individuell tilpassing basert på ulike føresetnader og livssituasjon.

Den enkelte medarbeidaren skal føle at det er mogleg å justere ambisjonane sine og likevel oppleve respekt og anerkjenning.

I seniorpolitikken er det eit mål at alle som ønskjer det, skal få bidra i yrkeslivet så lenge som mogleg. Med dette ønskjer Statsbygg å sikre kontinuitet, kunnskapsoverføring og trivsel. For å motivere til dette får alle som er fylt 62 år, ti dagar ekstra betalt ferie. 

Spør meg om livsfasepolitikk

Marianne Kratz
Seniorrådgiver
Mob. 90156802
Send e-post
×