Vi må være oppdaterte og profesjonelle

Jeg søkte jobb i Statsbygg, fordi jeg kjente litt til eiendommene og virksomheten fra jeg jobbet som elektriker i et privat firma. Jeg er teknisk interessert og glad i flotte bygg - derfor var jobb i Statsbygg perfekt for meg. 

Oppdatert på faget vårt

Vi som jobber med drift og forvaltning av eiendommer, har mye fokus på energieffektivitet og ENØK-tiltak. En viktig del av jobben er å drive med verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen.

Å snu seg rundt og levere innen korte frister, krever at vi er oppdatert på faget vårt slik at vi kan møte våre kunder på en profesjonell måte - med høy kvalitet.

Jeg føler meg godt ivaretatt i Statsbygg. Det er en trygg arbeidsplass med gode rutiner og fokus på HMS. Det er viktig for meg.

Som driftssjef har jeg fått muligheten til å etterutdanne meg, og jeg får god oppfølging i spørsmål som dreier seg om personalansvar og oppfølging av mine medarbeidere.

Fleksibel arbeidsgiver

Statsbygg er en fleksibel arbeidsgiver som legger forholdene til rette for sine ansatte. Jeg har for eksempel hatt gleden av å jobbe ved vårt kontor på Svalbard i ett år.

I fritiden driver jeg med frivillig hjelpearbeid, og blant annet reiser jeg til katastrofeområder for å sette opp teltleirer for hjelpearbeid. Statsbygg legger til rette for at jeg skal kunne fortsette med dette i kombinasjon med full stilling som driftssjef. Det er samfunnsansvar i praksis!

Jeg liker variasjonen!

Vi driftsfolk må ha kunnskap om mange ulike ting, fra bevaring av kulturminner og verneverdige bygg til tekniske løsninger og det siste innen energieffektivisering. Det er en variert hverdag som gir mye, sammen med hyggelige kolleger og kunder.

Fakta

Navn: Anders Hannestad
Stilling: driftssjef i Regjeringskvartalet
Ansatt siden: 1999
Bakgrunn: utdannet elektriker
Favorittstatsbygg: G-blokka (Finansdepartementet)

×