Utviklingsmulighetene er mange

I løpet av masterstudiet mitt fikk jeg et godt inntrykk av Statsbygg. Jeg fikk vite at de forvaltet spennende eiendommer spredt over hele landet, alt fra fengselseiendommer til Håkonshallen i Bergen. På fagdager og bedriftspresentasjoner fremsto Statsbygg som en spennende arbeidsplass, hvor man samarbeider med alle faggrupper, og hvor utviklingsmulighetene er mange. 

Da jeg begynte å jobbe i Statsbygg lærte jeg at det stemte. De tilbyr for eksempel masterutdanningen min gjennom Statsbyggskolen for de som er interessert i å lære teorien bak det vi gjør i praksis, i tillegg til blant annet prosjektledermoduler og lederutvikling.

Kommer tett på

Som eiendomsforvalter får jeg muligheten til å gjøre veldig mye forskjellig. Jeg har en portefølje med seks fengsler, fra Molde i nord til Arendal i sør. Det blir mye reising, men det er noe jeg trives med. Jeg får jobbe med mennesker, og kommer tett på både driftslederne på eiendommene og kundene. I fengslene er det hele tiden mye som skjer, med et stort vedlikeholdsetterslep blir det mange både store og små prosjekter. Noen av dem er jeg prosjektleder for, andre prosjekter samarbeider driftsleder og jeg med interne eller eksterne prosjektledere.

Stort spenn i oppgavene

Vi som jobber som forvaltere i Statsbygg har ulik utdannelse. Her finner du blant annet arkitekter, jurister, byggingeniører, økonomer og markedsførere. Arbeidsoppgavene spenner fra prosjektledelse til personalledelse og kundekontakt, og alt i mellom. Sammen med driftsleder er det min oppgave å avdekke vedlikeholdsbehovet og hvilke prosjekter og tiltak vi skal prioritere foran andre. Det er kanskje nettopp dette som gjør arbeidet som eiendomsforvalter i Statsbygg så interessant? Jeg får være med å påvirke alle beslutninger som angår min portefølje, fra nybygg til rivning.

God takhøyde

Statsbygg er en flott arbeidsplass med god takhøyde. Det er lov å være annerledes, og vi er en sammensatt gjeng. I region vest har vi i forvaltningsgruppa ulik utdanning og erfaring. Sammen bidrar vi til et veldig godt samarbeidsklima. Som nyutdannet har det vært veldig lærerikt å jobbe med så mange ulike fagpersoner. Jeg lærer noe nytt hver dag!

 

Fakta

Navn: Anne Trommald Kolstad
Stilling: eiendomsforvalter
Ansatt siden: juni 2012
Bakgrunn: master i eiendomsutvikling og forvaltning NTNU
Favorittstatsbygg: Vik fengsel

×