- Jeg får den erfaringen jeg ønsket meg

- Jeg søkte i Statsbygg fordi jeg ønsket innsikt og erfaring med prosesser fra en byggherreorganisasjon. Samtidig har Statsbygg store og spennende prosjekter, såkalte formålsbygg. 

Jeg kjente til Statsbygg helt fra studietiden og kunne allerede da tenke meg å jobbe for Statsbygg, men jeg følte at erfaring fra konsulent- eller entreprenørsiden var viktig for å gå inn i en prosjektlederrolle i Statsbygg. 

Allsidige prosjektlederoppgaver

Jeg er har nylig overtatt som prosjektleder for rehabilitering av Urbygningen i Ås. Tidligere jobbet jeg som prosjektleder for prosjektering i samme prosjekt. Jobben som prosjektleder er å gjennomføre prosjektet innen økonomiske rammer til avtalt tid og kvalitet. Herunder er det en del andre viktigere oppgaver som rapportering til ledelsen i Statsbygg og oppdragsgiver, koordinering av bruker, ledelse av prosjekteringsgruppen, oppfølging av byggefase, Riksantikvaren, offentlige myndigheter og uavhengige kontroller. I tillegg kommer planlegging av prosjektet og utvikle gode samarbeid- og arbeidsprosesser sammen med prosjekteringsgruppe, entreprenører, byggeledelse, brukere og faglige ressurser i Statsbygg.

Å jobbe i Statsbygg har gitt meg muligheten til å utvikle meg som prosjektleder, både i arbeid og som person. Det har vært lærerikt, med en bratt læringskurve. Jeg styrer i stor grad min egen hverdag.

Statsbyggskolen

Statsbyggskolen tilrettelegger en del kurs tilpasset de varierte oppgavene som vi jobber med til daglig. Dette skjer i form av e-kurs, kurs med varigheter alt fra to timer til dagssamlinger med både interne og eksterne foredragsholdere. Når jeg begynte i Statsbygg fikk jeg anledning til å ta flere kurs i Prosjektakademiet, noe som ga meg bedre innsikt og kunnskaper om prosjektstyring og ledelse.

Kolleger å sparre med

Mine kolleger er særdeles behjelpelige med å bistå hvis jeg trenger noen å sparre med i forbindelse med utfordringer jeg møter. Jeg oppfatter Statsbygg som meget fleksibel arbeidsgiver, som tilrettelegger for de ansatte. Vi har også sommertid, som jeg setter stor pris på!

Fakta

Navn: Bikramjit Singh
Stilling: prosjektleder for Urbygningen ved NMBU
Ansatt siden: 2012
Bakgrunn: bygningsingeniør med spesialisering inne konstruksjonsteknikk
Favorittstatsbygg: Operaen

×