Kompetanseutvikling

Statsbygg er en kunnskapsbedrift. Å jobbe hos oss gir muligheter for faglig utvikling gjennom karriereprogrammer, stipendordninger og Statsbygg kompetanse. 

Systematisk kompetanseutvikling er en forutsetning for at Statsbygg skal nå sine mål og beholde dyktige medarbeidere. For deg betyr det en mulighet for å utvikle det du allerede har av kompetanse, kvalifikasjoner og evner.

Statsbygg kompetanse

Det er viktig at våre ansatte til enhver tid er oppdatert innen sitt fagfelt. Statsbygg kompetanse skreddersyr opplæring med interne og eksterne fagpersoner som utvikler og holder kurs for våre ansatte. Dette kan for eksempel være ulike IKT-kurs, fagkurs og lederutvikling.

Prosjektakademiet

Alle våre ansatte som jobber med byggeprosjekter og andre prosjekter får tilbud om å delta i karriereprogrammet "Prosjektakademiet". Dette er et program til de som ønsker å utvikle sine ferdigheter innen ledelse av prosjekter. Les mer om Prosjektakademiet.

Lederprogram

Statsbygg ønsker å gi alle ledere et godt utgangspunkt for å utøve ledelse på alle nivåer i virksomheten. God ledelse er et sentralt virkemiddel for at vi skal nå våre mål og strategier. Derfor gjennomfører alle ledere med personalansvar "Program for Ledere" i regi av Statsbyggskolen og konsulentselskapet AFF. Programmet strekker seg over seks samlinger og gir deltakerne kjennskap til, og ferdigheter i lederrollen, i tillegg til konkrete lederverktøy i Statsbygg.

Stipend

Hvert år deler vi ut stipender til rundt 30 statsbyggere som ønsker å starte etter- og videreutdanning. Alle som har vært ansatt i Statsbygg i to år kan søke om stipend, og søknadene vurderes opp imot våre mål og strategier.

Studenter

Statsbygg ansetter nyutdannede fra mange forskjellige fagfelt. Ingeniører og økonomer er vi ofte på utkikk etter. Våre ansatte har også annen utdanning, som IT, samfunnsvitenskap, kommunikasjon og juss. Bredden i vårt arbeid gjør at vi er en attraktiv arbeidsgiver for mange studenter. Les mer om våre tilbud for studenter.

Kontakt oss om kompetanseutvikling

Barbro Nordland Voss
Fagansvarlig kompetanseutvikling
Mob. 93021976
Send e-post
Kari Berget
Seniorkonsulent
Mob. 94845514
Send e-post
×