Ansettelsesprosessen

Dette skjer med søknaden din etter at du har sendt den inn.

  • Når søknadsfristen har gått ut, vil den lederen som skal ansette vurdere alle kandidatene og innkalle de aktuelle til et førstegangsintervju. Dette skjer i samarbeid med vår HR-seksjon.
     
  • De mest aktuelle kandidatene blir innkalt til et andregangsintervju. På dette stadiet benytter vi også ulike testverktøy. Testene utføres av sertifisert personell fra vår HR-seksjon og gir oss et helhetsinnstrykk av kandidatene. Alle som tar tester vil få tilbakemelding på resultatet. 
     
  • Lederen sender en innstilling til Statsbyggs tilsettingsråd og gir en begrunnet rangering av de kandidatene som blir innstilt til stillingen. I tilsettingsrådet sitter både arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter og det er ansettelsesrådet som fatter det endelige vedtaket.
     
  • Vi sender et skriftlig tilbud til den kandidaten som er innstilt som nummer én. Dersom kandidaten takker ja til stillingen, undertegner begge parter en arbeidskontrakt.

Ansettelse til stilling i det offentlige er regulert av forvaltningsloven, arbeidsmiljøloven og statsansatteloven.

Sertifisert rekrutteringsteam

 

Rekrutteringsteamet vårt, bestående av Svein Erik Hammer, Mathilde Skarheim Bjørnsen og Ingeborg Louise Gustavsen, er sertifisert av DNV-GL. Det betyr at du som arbeidssøker kan være trygg på at vi gjennomfører profesjonelle og standardiserte prosesser, og at vi tar objektive valg når vi bestemmer hvilke kandidater som blir innstilt til våre stillinger.

Kontakt

Svein Erik Hammer
Seniorrådgiver
Mob. 97178075
Send e-post
Ingeborg Louise Gustavsen
Rådgiver
Mob. 99453445
Send e-post
Mathilde Skarheim Bjørnsen
Rådgiver
Mob. 92867130
Send e-post
×