Ansettelsesprosessen

Dette skjer med søknaden din etter at du har sendt den inn.

  • Når søknadsfristen har gått ut, vil den lederen som skal ansette vurdere alle kandidatene og innkalle de aktuelle til et førstegangsintervju. Dette skjer i samarbeid med vår HR-seksjon.
     
  • De mest aktuelle kandidatene blir innkalt til et andregangsintervju. På dette stadiet benytter vi også ulike testverktøy. Testene utføres av sertifisert personell fra vår HR-seksjon og gir oss et helhetsinnstrykk av kandidatene. Alle som tar tester vil få tilbakemelding på resultatet. 
     
  • Lederen sender en innstilling til Statsbyggs tilsettingsråd og gir en begrunnet rangering av de kandidatene som blir innstilt til stillingen. I tilsettingsrådet sitter både arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentanter og det er tilsettingsrådet som fatter det endelige vedtaket.
     
  • Vi sender et skriftlig tilbud til den kandidaten som er innstilt som nummer én. Dersom kandidaten takker ja til stillingen, undertegner begge parter en arbeidskontrakt.

Ansettelse til stilling i det offentlige er regulert av forvaltningsloven, arbeidsmiljøloven og statsansatteloven.

Sertifisert rekrutteringsteam

Våre rekrutterere Svein Erik Hammer, Ingeborg Louise Gustavsen og Mathilde Skarheim Bjørnsen er sertifisert i henhold til DNV GL-standard for rekrutteringspersonell. Dette bidrar til å gi oss kompetansen som trengs for å finne rett person til rett plass, sørge for en profesjonell rekrutteringsprosess og for å sikre positive kandidatopplevelser.

Spørsmål? Kontakt meg:

Svein Erik Hammer
Seniorrådgiver
Mob. 97178075
Send e-post
×