Lærlingeordning

Statsbygg har i dag 2 lærlinger i IKT-servicefaget og 11 byggdrifterlærlinger. Vi legger store ressurser i oppfølging og opplæring av alle lærlingene, slik at de skal få et best mulig grunnlag for å bestå fagprøven. 

Lærlingene i Statsbygg blir introdusert til arbeidsoppgavene sine allerede fra første dag. Kravene i de forskjellige læreplanene dekkes i stor grad gjennom praktiske arbeidsoppgaver som finnes på eiendommene og i IKT avdelingen. 

Vi har etablert lokale opplæringsplaner, halvårlige kursplaner og detaljerte ukes- og månedsplaner for lærlingene. Opplæringsansvarlige i sektorene følger tett opp med arbeidsoppgaver og gir lærlingene gradvis mer ansvar i løpet av læretiden.

En av våre lærlinger som er inne i sitt siste semester av læretiden, har høsten 2018 fått driftsansvar for en hel eiendom, med tett oppfølging.

Byggdrifter

  • Varighet: tre år. Varigheten kortes ned dersom lærlingen har utdannelse som kan kompensere for læretid. 
  • Kvalifikasjoner: ett eller to år på videregående skole, bygg- og anleggsteknikk 
  • Arbeidsoppgaver: vårt program for byggdriftelærlinger er laget i samarbeid med skolene, og følges opp både av driftsavdelingen og HR-avdelingen
  • Fagprøve: tas etter to år i lære. Vi samarbeider tett med skolene slik at lærlingene stiller best mulig forberedt til denne. Vi har også mulighet til å tilrettelegge for fagprøve på enkelte eiendommer. 

IKT

IKT lærlingene får relevante arbeidsoppgaver som omfatter hele Statsbygg, for eksempel brukerstøtte, bygge testmiljøer og å jobbe etter ltil-prosesser. En så stor virksomhet som Statsbygg har stort fokus på IKT og digitalisering, og IKT lærlingene får dermed gode muligheter for læring og utfordringer. 

Vi tar også imot praksiselever fra Yrkesfaglig fordypning. 

  • Varighet: to år.
  • Kvalifikasjoner: kvalifisert til lærling i IKT-servicefaget, dvs. to års opplæring i videregående skole (GK1 og GK2). Vårt IKT-miljø bygger på Windows, Citrix, Vmware, Solaris og Cisco.
  • Arbeidsoppgaver: settes opp i en tilpasset opplæringsplan. Lærlingene får mulighet til å jobbe selvstendig og problemløsende med mange forskjellige oppgaver.
  • Fagprøve i IKT-servicefaget tas etter to år i lære. 

Etter bestått fagbrev

Flere av våre tidligere IKT-lærlinger har fortsatt en tilknytning til Statsbygg som ansatt, innleid eller ekstrajobb. De første lærlingene våre i byggdrifterfaget skal ta fagprøven i februar 2019.

Statsbygg legger mye ressurser i å utdanne lærlinger til byggdriftere, og ser på kompetansen lærlingene har etter endt læretid som svært relevant. Vi planlegger å rekruttere til juniorstillinger innen drift og vedlikehold i 2019.

Kontaktperson

Barbro Nordland Voss
Fagansvarlig kompetanseutvikling
Mob. 93021976
Send e-post
Hanne Flostrand
Underdirektør
Mob. 97662199
Send e-post
×