Studentoppgaver med veiledning

Statsbygg kan bistå med veiledere for et begrenset antall studentoppgaver. 

Vi ønsker søknader tidlig i prosessen for å bidra til å utforme oppgaven. Derfor har vi satt følgende frister for søknader om oppgaveveiledning:

  • 1. mai for oppgaver som skal gjennomføres i høstsemesteret
  • 1. november for oppgaver som skal gjennomføres i vårsemesteret

Mange mulige fagområder

Vi prioriterer tidligere summer interns i Statsbygg, oppgaver på masternivå og oppgaver innen relevante fagområder, for eksempel:

  • Kostnadseffektive bygg og kortere gjennomføringstid
  • Effektiv og miljøriktig drift
  • Konseptutvikling og rådgivning
  • På vei mot nullutslippsbygg
  • SHA og seriøsitet

Hvordan søke

Last ned standard søknadsskjema fra denne siden, og send til studentoppgaver@statsbygg.no sammen med en «mini-CV» på maks 1 side.

Vi tar kontakt med aktuelle studenter 2-3 uker etter søknadsfristen.

Kontaktperson

Barbro Nordland Voss
Fagansvarlig kompetanseutvikling
Mob. 93021976
Send e-post
×