Andre studieretninger

Publisert 30.07.2018

I Statsbygg er det et stort spenn i problemstillingene som skal løses. Internshipet har fått kallenavnet Mini-statsbygg, fordi våre interns representerer den store variasjonen i faglig bakgrunn hos våre ansatte. Utover de utdannelsene som er direkte relatert til bygg, er også andre studieretninger nødvendige for våre prosjekter. Hvert år ansettes derfor studenter innen jus og kommunikasjon, i tillegg vil søkere med andre utdannelser bli vurdert.

Vi har nå åpnet for søknader til Summer Internship 2020. Søk via webcruiter. 

Rettsvitenskap

Ansatte med juridisk bakgrunn arbeider som et in-house-advokatfirma som jobber med å bistå andre avdelinger og prosjekter i Statsbygg. Det innebærer rådgivning i juridiske problemstillinger innenfor et bredt spekter av rettsområder. Tidligere studenter innen rettsvitenskap har blant annet jobbet med å vurdere samfunns- og miljøhensyn i standardkontrakter, oppdatering av standardkontrakter, heftelser, samt inngåelse, vedlikehold og avvikling av leieforhold.

Kommunikasjon

Summer Internshipet inkluderer også en intern i kommunikasjonsavdelingen. Tidligere interns med bakgrunn fra kommunikasjonsstudier har jobbet med sosiale medier, blogg, nettsider, strategi, foto og video.

Studieretninger

  • Rettsvitenskap
  • Journalistikk
  • Medievitenskap
  • Samfunnskommunikasjon
  • Andre studieretninger

Se Fridas erfaringer fra Summer Internship

Kontakt

Mathilde Skarheim Bjørnsen
Rådgiver
Mob. 92867130
Send e-post
×