Eiendom, arkitektur og planlegging

Publisert 30.07.2018

Vårt Summer Internship er relevant for studenter fra flere studieretninger innen arkitektur og planlegging. Statsbygg bygger og forvalter formålsbygg med et bredt spekter av behov og utfordringer. Derfor er rådgivning og vurdering av utforming og funksjon nødvendig fra idéfasen til ferdig bygg, forvaltning og utvikling.

Søknadsfristen for internship 2020 har utløpt. Stillingsutlysning for 2021 blir lagt ut på våre nettsider i løpet av høsten 2020. Ønsker du å bli varslet når annonsen blir lagt ut? Registrer epost-adressen din her.

Arkitektur

Som Statens byggherre tilbyr Statsbygg arkitektstudenter et innblikk i et helt spesielt perspektiv på arkitektur som man ikke får i andre bedrifter. Tidligere arkitektstudenter forteller at de har fått erfaring med spennende arbeidsoppgaver som de kunne bruke verktøy og kunnskap de hadde med seg fra studiene til å løse. Arbeidsoppgavene omfatter arkitektonisk formgivning, forvaltning og utvikling. Tidligere studenter har jobbet med universell utforming, kulturminnebevaring, tegning av forslag, forvaltning og utvikling av norske formålsbygg i utlandet.

Planlegging

Interns som studerer planlegging jobber med problemstillinger knyttet til fysisk planlegging av ulike type byggeprosjekter og deres omgivelser. Arbeidsoppgavene lar studentene bruke planteoretiske analyser og forståelse til å bistå byggeprosjekter med å finne de beste og mest bærekraftige løsningene. Tidligere studenter har eksempelvis jobbet med planutredninger, behovsutredninger, kartlegge bygningsmasse av eksisterende bygg, bearbeidelser av kart og mulighetsstudier.

Eiendomsforvaltning og jordskifte

Studenter innen eiendomsforvaltning får arbeidsoppgaver relatert til drift av eiendommer på et overordnet nivå og med et strategisk blikk på eiendommene. Tidligere studenter har jobbet med utfordringer knyttet til verneverdige bygg, verdivurderinger, kjøp, salg og leie av eiendommer. Studenter innen jordskifte har jobbet med kartlegging og forberedelser i forbindelse med sletting av heftelser, offentlige anskaffelser i tillegg til andre juridiske områder som saksbehandlingsvurderinger og erstatningskategori.

Studieretninger

  • Arkitektur
  • Eiendomsutvikling- og forvaltning
  • Landskapsarkitektur
  • Fysisk planlegging
  • By- og regionplanlegging
  • Jordskifte

 

 

Se Christians erfaringer fra Summer Internshipet

Kontakt

Mathilde Skarheim Bjørnsen
Rådgiver
Mob. 92867130
Send e-post
×