Ferdigstilte byggeprosjekter

Publisert 08.03.2018

Statsbygg har til enhver tid 100-120 pågående byggeprosjekter.
10-20 større prosjekter blir ferdigstilt hvert år. Disse sto ferdig i 2017.

Prosjekt Sted

Forventet
sluttkostnad* 

Type
Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen   Bergen 982,8  Nybygg
Norges Idrettshøgskole Oslo     808,6  Rehabilitering og nybygg
Ullersmo fengsel   Ullersmo 277,4  Nybygg og rehabilitering/ ombygging
Ullersmo fengsel, tilleggsfunksjoner  Ullersmo   150,3  Nybygg og rehabilitering/ ombygging
Indre Østfold fengsel, avd. Eidsberg  Eidsberg  249,8  Nybygg og rehabilitering/ ombygging
Indre Østfold fengsel, avd. Eidsberg, tilleggsfunksjoner   Eidsberg 139,0  Nybygg og rehabilitering/ ombygging

NTNU Gjøvik,
Smaragdbygget 

Gjøvik 211,6  Nybygg
New Delhi ambassade
India 139,6  Nybygg og rehabilitering
Statped, Gml. Hovsetervei 3, bygg A  Oslo  54,2   Rehabilitering
Trondheim trafikkstasjon    Trondheim 49,9 Nybygg og rehabilitering
Høgskolen i Østfold, Halden, kontorbygg   Halden  44,3 Påbygg
HSN, nytt studenthus  Porsgrunn  42,7  Nybygg
UiS, Jernaldergården, besøkssenter  Stavanger   33,4 Nybygg
HSN, nytt simuleringssenter    Porsgrunn 24,2 Rehabilitering og påbygg
Statped, Søbstadveien 65  Heimdal  18,6  Rehabilitering
Nord Universitet, Bodø, forskningshall
Bodø  19,4 Nybygg

* millioner kroner

×