Pågående byggeprosjekter

Publisert 08.03.2018

Statsbygg har til enhver tid ca. 100-120 pågående byggeprosjekter.  10-20 større prosjekter blir ferdigstilt hvert år. Pr. 31.12.2017 var 44 prosjekter i detaljprosjekt- eller byggefasen (de største over 10 mill. kroner, som ikke ble ferdigstilt i 2017, vises under).  

Prosjekt

Sted Kostnads-
ramme *
Type
Nybygg for NMBU og Veterinærinstituttet  Ås 6 944,4   Nybygg
Nytt Nasjonalmuseum  Oslo   5 849,7 Nybygg
Sikker teknisk infrastruktur i RKV  Oslo  2 608,9   
Agder fengsel, avd. Froland    Froland 1 155,2   Nybygg
UiT Medisin og Helsefagbygg (MH2)   Tromsø 1 378,3  Nybygg
Nasjonalbibliotekets fjellanlegg    Mo i Rana 778,9   Nybygg
Agder fengsel, avd. Mandal    Mandal 726,0 Nybygg
Framsenteret  Tromsø  556,1  Nybygg
Byggearbeider/sikringstiltak R6    Oslo 476,9   
UiB Bergen Museum fase 2    Bergen 412,0  Rehabilitering
Høgskolen i Sørøst-Norge, avd. Ringerike   Hønefoss 218,9  Nybygg/rehab.
Norsk Helsearkiv   Tynset  202,8   Nybygg
Byggearbeider/sikringstiltak RRA   Oslo  175,8   
Ullersmo fengsel, rehabilitering    Ullersmo 141,4    Rehabilitering
Høgskulen på Vestlandet, gymnasbygget     Sogndal 123,0   Rehabilitering
Statens vegvesen Gol, sambruksstasjon og døgnhvileplass   Gol 78,4    Nybygg
Norges Brannskole, garderobebygg    Fjelldal 74,8    Nybygg/rehab.
Ambassadeanlegget i Brasilia    Brasil 73,0    Nybygg/rehab.
Universitetet i Stavanger, Hulda Garborgs hus   Stavanger   69,9   Tilbygg
Det kongelige slott, Stallbygningen    Oslo  44,7   Ombygging
Gartneriområdet, Bygdø    Oslo  41,3   Rehabilitering
Bergenhus festning, Rosenkrantztårnet   Bergen  29,0    Rehabilitering
 Ambassaden i New Delhi, fase 2 (utomhus)    India  28,6   Nybygg/rehab.
 NTNU Ålesund, ombygging 4. og 5. etg.   Ålesund   27,2 

 Ombygging

Gamlehaugen, vinduer og fasade     Bergen 20,3   Rehabilitering

NTNU Ålesund, uu-tilpasning

 Ålesund 14,0    Utbedring/ombygging

* millioner kroner

×