Kjøp

Publisert 08.03.2018

Følgende kjøp av eiendommer er gjennomført i 2017. Kjøpesummer i 1000 kroner.

Eiendom Sted Sum
Leilighet   New York  88 044 
Fire leiligheter    Longyearbyen 10 970 
Agder naturmuseum   Kristiansand  5 126 
Tomt til arkiv   Tynset  4 307 
Tomt til fengsel   Ilseng  1 931 
Tomt til trafikkstasjon   Gol  411 
Diverse omkostninger/korrigeringer   1 710 
Sum kjøp    112 499
×