Medarbeidere

Publisert 28.03.2018

MEDARBEIDERE 2017 2016 20145
Totalt antall ansatte  902 929 908
- årsverk 881 901 883
- menn  66 % 66 % 66 %
- kvinner 34 % 34 % 34 %
Gjennomsnittsalder 49 år 49 år 49 år
Ansiennitet i Statsbygg 10 år 10 år 10 år
Høyere utdanning      
- alle 482  475 455
- menn 52 % 52 % 47 %
- kvinner 48 % 48 % 53 %
Fagbrev som høyeste utdanning 147  127 131
Gjennomsnittslønn      
- alle 607 215 602 274 584 000
- menn 585 976 582 342 564 000
- kvinner 647 327 641 201 623 000
LEDERE      
Totalt antall ledere med personalansvar 127  119 130
- menn 59 % 60 % 59 %
- kvinner 41 % 40 % 41 %
Gjennomsnittsalder 51 år 51 år 51 år
Høyere utdanning 84 % 83 % 85 %
Ledere i toppledergruppen      
- menn 4 4
- kvinner 3 3
PERSONALOMSETNING OG REKRUTTERING      
Personalomsetning 8,5 % 7,8 % 6,4 %
- antall ansatte som sluttet 77  72 58
Rekruttering      
- eksternrekrutterte 61  93 82
- internrekrutterte 11  16 16
Søkermasse      
- totalt antall søkere   3 717 3 067
- totalt antall søkere med innvandrerbakgrunn 415  514 370
SYKEFRAVÆR      
Totalt 5,2 % 5,0 % 5,2 %
- menn 4,6 % 4,4 % 4,3 %
- kvinner 6,4 % 6,4 % 7,2 %
×