Nøkkeltall

Publisert 08.03.2018

Nøkkeltall fra årsregnskapene 2015-2017.

Nøkkeltall 2017 2016 2015
Brutto forvaltningsareal (mill. kvm) 2,9  2,8 2,8 
Husleieinntekter (mrd. kr) 4,7 4,3 4,1 
Resultat til disponering (mrd. kr) 1,5 1,7 1,7 
Totalkapitalrentabilitet % 3,5 4,3 4,6 
Antall byggeprosjekter ferdigstilt 14 18 20 
Totale investeringer bygg (mrd. kr) 5,7 5,4 5,1 
Salg av eiendom (mill. kr) 114,9  105,0 175,9 
Kjøp av eiendom (mill. kr) 112,5  67,1 182,5 
Rentekostnader (mill. kr) 70,5  72,2 67,8 
Utbytte til staten (mill. kr) 140,7  306,3 569,6 
Eiendeler (mrd. kr) 44,0  42,2 39,8
Statens rentebærende kapital (mrd. kr) 4,8  4,3 3,2 
Ansatte per 31. desember 902  929 908 
Årsverk per 31. desember 881  901 883 
×