Regionkontorene

Publisert 08.03.2018

Statsbyggs fem regionkontor forvalter eiendommene innenlands. Driftspersonalet har ansvaret for den daglige driften av eiendommene og oppfølging av kundene. Rundt 350 personer har arbeidsoppgaver knyttet til drift av eiendommene. 

Statsbygg, region øst

Kontor: Oslo
Omfatter: Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo
Bygninger: 654
Eiendomskompleks: 145
Kvadratmeter: 1 2089 098

Statsbygg, region sør

Kontor: Porsgrunn
Omfatter: Vest- og Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud
Bygninger: 394
Eiendomskompleks: 67
Kvadratmeter: 392 492

Statsbygg, region vest

Kontor: Bergen
Omfatter: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland
Bygninger: 384
Eiendomskompleks: 74
Kvadratmeter: 473 252

Statsbygg, region Midt-Norge

Kontor: Trondheim
Omfatter: Sør- og Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland sør for Bodø
Bygninger: 358
Eiendomskompleks: 88
Kvadratmeter: 422 117

Statsbygg, region nord

Kontor: Tromsø
Omfatter: Nordland nord for Bodø, Troms, Finnmark, Svalbard
Bygninger: 346
Eiendomskompleks: 101
Kvadratmeter: 296 452

 

×