Byggeprosjekter, ferdigstilte

Publisert 12.03.2019

Statsbygg har til enhver tid ca. 100 pågående byggeprosjekter. I tillegg kommer rundt 30 mindre prosjekter for ombygging og brukertilpasning. 10-20 større prosjekt blir ferdigstilt hvert år. Disse sto ferdig i 2018.

Prosjekt

Sted

Prosjekttype

Forventet   sluttkostnad

UiT, medisin og helsefagbygg

Tromsø

Ordinært, nybygg

1 322 813 000

Framsenteret

Tromsø

Kurant, tilbygg og rehabilitering

502 678 000

UiB, Museet, midtbygg/nordfløy

Bergen

Ordinært, rehabilitering

338 629 000

Høgskulen på Vestlandet, Bragebygget

Sogndal

Kurant, rehabilitering

128 262 000

Sikringstiltak regjeringens representasjonsanlegg (RRA)

Oslo

Ordinært, ombygging

103 295 000

Brasilia, ambassadeanlegg

Brasil

Kurant, nybygg og rehabilitering

66 400 000

Norges Brannskole, garderobebygg

Tjeldsund

Kurant, tilbygg

66 100 000

UiS, tilbygg Hulda Garborgs Hus

Stavanger

Kurant, tilbygg

65 064 000

Arkitektur -og designhøgskolen

Oslo

Kurant, ombygging og rehabilitering

36 925 000

NTNU,ombygging 4. og 5. etg.

Ålesund

Kurant, ombygging og rehabilitering

25 475 000

New Dehli ambassade, fase 2

India

Kurant, ombygging og rehabilitering

24 900 000

NTNU, UU-tilpasning kunnskapsparken

Ålesund

Kurant, ombygging

13 962 000

×