Byggeprosjekter, pågående

Publisert 12.03.2019

Statsbygg har til enhver tid ca. 100 pågående byggeprosjekter inkl. ombygging og brukertilpasning. 10-20 større prosjekter blir ferdigstilt hvert år. Pr. 31.12.2018 var 45 prosjekter i detaljprosjekt- eller byggefasen (de største over 10 mill. kroner vises under).  

Prosjekt

Sted

Kostnadsramme       (mill. kr)

Type

Nybygg for NMBU og Veterinærinstituttet

Ås

 7 218,4  Nybygg

Nytt Nasjonalmuseum

Oslo

6 015,9

Nybygg

Universitetet i Oslo, Livsvitenskap

Oslo

5 677,0

Nybygg

Arbeid på S-tomta, RKV

Oslo

2 271,7

 

Agder fengsel, avd. Froland

Froland

1 187,7

Nybygg

Nasjonalbibliotekets fjellanlegg

Mo i Rana

804,2

Nybygg

Agder fengsel, avd. Mandal

Mandal

754,8

Nybygg

Høgskulen på Vestlandet, Bergen, nordtomt

Bergen

558,8

Nybygg

Byggearbeider/sikringstiltak R6

Oslo

491,2

 

Universitetet i Tromsø, lærerutdanningen

Tromsø

455,3

Nybygg

Longyearbyen, boliger

Longyearbyen

313,8

Nybygg

Svalbard globale frøhvelv

Longyearbyen

206,2

Utbedring

Høgskolen i Sørøst-Norge, avd. Ringerike 

Hønefoss

230,4

Nybygg/rehab.

Norsk Helsearkiv 

Tynset

210,2

Nybygg

Ullersmo fengsel, rehabilitering 

Ullersmo

147,6

Rehabilitering

Det kongelige slott, Logistikkbygget

Oslo

120,2

Nybygg

NTNU Ålesund, oppgradering ventilasjon

Ålesund

98,5

Rehabilitering

Ny midlertidig vaktsentral i regjeringskvartalet

Oslo

95,8

Nybygg

Svalbard boliger - infrastruktur

Longyearbyen

70,0

 

Sambruksstasjon og døgnhvileplass

Gol

76,1

Nybygg

Det kongelige slott, Stallbygningen Ombygging

Oslo

62,7

Ombygging

Bergenhus festning, Rosenkrantztårnet

Bergen

34,0

Rehabilitering

Gamlehaugen, vinduer og fasade

Bergen

40,3

Rehabilitering

Justismuseet i Trondheim

Trondheim

49,7

Rehab./ombygging

BUF Bergen akuttsenter

Bergen

47,6

Nybygg

Kartverket, nytt arkiv

Hønefoss

29,0

Ombygging

Generalkonsulatet i San Francisco, embetsbolig

San Francisco

25,2

Rehabilitering

Eidsberg fengsel, bibliotek og vaskeri

Mysen

16,9

Tilbygg

Oslo Tinghus, 8. etasje

Oslo

15,8

Ombygging

Vik fengsel, ny kontormodul

Vik

12,9

Nybygg

×