Medarbeidere

Publisert 12.03.2019

MEDARBEIDERE 2018 2017 2016
Totalt antall ansatte 883   902 929
- årsverk 856  881 901
- menn 64 %   66 % 66 %
- kvinner 36 %  34 % 34 %
Gjennomsnittsalder 49 år  49 år 49 år
Ansiennitet i Statsbygg 10 år  10 år 10 år
Høyere utdanning      
- alle 480  482  475
- menn 50 %  52 % 52 %
- kvinner 50 %  48 % 48 %
Fagbrev som høyeste utdanning 147  147  127
Gjennomsnittslønn      
- alle 627 000  607 215 602 274
- menn 603 000  585 976 582 342
- kvinner 669 000  647 327 641 201
LEDERE      
Totalt antall ledere med personalansvar 81  127  119
- menn 52 %  59 % 60 %
- kvinner 48 %  41 % 40 %
Gjennomsnittsalder 50 år  51 år 51 år
Høyere utdanning 93 %  84 % 83 %
Ledere i toppledergruppen      
- menn 4
- kvinner 3
PERSONALOMSETNING OG REKRUTTERING      
Personalomsetning 8,2 %  8,5 % 7,8 %
- antall ansatte som sluttet 72  77  72
Rekruttering      
- eksternrekrutterte 53  61  93
- internrekrutterte  3 11  16
Søkermasse      
- totalt antall søkere 2752  2604  3 717
- totalt antall søkere med innvandrerbakgrunn 383  415  514
SYKEFRAVÆR      
Totalt 5,1 %  5,2 % 5,0 %
- menn 4,1 %  4,6 % 4,4 %
- kvinner 6,9 %  6,4 % 6,4 %

Kontakt

Svein Erik Hammer
Seniorrådgiver
Mob. 97178075
Send e-post
×