Skriv ut med undersider

Energieffektivisering: Ny kunnskap

Publisert 20.12.2012

Statsbygg samarbeider med nærlingslivsklynge om utvikling av ny kunnskap for energieffektivisering i bygg.

For å utvikle nye metoder for energimåling og mer energieffektiv drift av bygg, har Statsbygg siden 2011 samarbeidet med NCE Smart Energy Markets.

Sammen med forskere og teknologi- og energibedrifter i klyngen foretas det tester og konseptutvikling i byggene ved Høgskolen i Østfold, avdeling Remmen – som også driftes av Statsbygg.

Et viktig mål med samarbeidet med NCE Smart er å bidra til at Statsbygg kan drifte eksisterende bygg mer energieffektivt, samt i større grad prosjektere nybygg for lavt energibruk i praksis.

Vellykket seminar på Remmen i november

27. november ble mange resultater fra dette samarbeidet presentert i et seminar på Remmen.En stor del av seminaret var viet nye konsepter, ny teknologi og resultater som er utviklet i prosjektet så langt.

Statsbyggs FoU-direktør, Bjørne Grimsrud, presenterte Statsbyggs kunnskaps- og utviklingsmål for Statsbygg.

- Ny kunnskap om energibruk er avgjørende for Statsbygg, og samarbeidet med NCE Smart har vært svært fruktbart så langt. Statsbygg arbeider også med å utvikle nye prosjekter som kan knyttes til dette samarbeidet, sier Bjørne Grimsrud.

Gjennom forskningsaktivitetene på Remmen utvikles kunnskap som særlig fokuserer på: 

  • Utrustning for måling, styring og kontroll av energiforbruk internt i bygget
  • Styringssystemer for mer fleksibel energibruk i bygg
  • Markedsmodeller for større grad av utveksling av energi mellom bygg og nett.

Les presentasjoner fra seminaret på nettsidene til NCE Smart Energy Markets.

Kontaktperson

NYTTIGE NETTSIDER

×