Skriv ut med undersider

Konkurransestart for livsvitenskap-bygget

Publisert 20.12.2013

Statsbygg skal i gang med skisseprosjektet for det meget store Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo og vil gjennomføre en begrenset plan- og designkonkurranse. Frist for prekvalifiseringer satt til 31. januar 2014.

Statsbygg har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å starte arbeidet med et skisseprosjekt for nytt forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo. Livsvitenskapsbygget skal ligge i Gaustadbekkdalen, rett sør for Store Ringvei i Oslo.

Kjempestort

Livsvitenskapsbygget har en øvre arealramme på enorme 66.700 kvadratmeter brutto, og det vil gjøre det til ett av Statsbyggs aller største prosjekter. Det største bygget som Statsbygg forvalter i dag er Politihuset i Oslo på 48.000 kvadratmeter. Nybygget til Høgskolen i Bergen vil bli ferdigstilt med 51.000 kvadratmeter i 2014, og Campus Ås-utbyggingen vil få to nybygg på til sammen 74 800 (63 100 + 10 700) kvadratmeter. Så Livsvitenskapsbygget er et gigantisk prosjekt, hvor bygget er planlagt å være en daglig arbeidsplass for om lag 1000 ansatte og 1600 studenter.

Det vil bli gjennomført en begrenset plan- og designkonkurranse for Livsvitenskapsbygget. Oppstart av prekvalifiseringsprosessen for tverrfaglige prosjekteringsgrupper er kunngjort på Doffin. Blant de kvalifiserte søkerne vil det bli valgt ut minimum 6 og maksimum 10 deltakere som inviteres til å delta i plan- og design-konkurransen. Hver av gruppene vil bli honorert med NOK 600.000 eks. mva. for sitt arbeid.

Frist

Frist for prekvalifisering er satt til 31. januar 2014. Konkurransens språk er norsk.

Prosjektets størrelse og karakter - særlig knyttet til miljøløsninger, arealeffektivitet og funksjonelle løsninger – har vært sentralt ved valg av konkurranseform. Gjennom plan- og designkonkurransen forventer Statsbygg å få belyst oppgaven i en større bredde og dermed fremskaffe et best mulig grunnlag forprosjekteringen av dette det store og viktige bygget.

Plan- og designkonkurransen

Frist for prekvalifisering er 31. januar 2014.
Konkurransens språk er norsk.

Se utlysning på Doffin.

Kontakt

Morten Danielsen
Prosjektleder
Mob. 911 28 285
Send e-post
Pål Weiby
Kommunikasjonsleder
Mob. 92233395
Send e-post
×