Stabilisert grus på slottsplassen

Publisert 26.04.2013

Slottsplassen skal rehabiliteres med et nytt og stabilisert grusdekke og ny drenering. Dette vil gjøre Slottsplassen mer representativ og sørge for at grus ikke lenger renner nedover Slottsbakken og mot Universitetet. Grusdekket skal visuelt sett bli mest mulig likt det som er i dag. 

Grusen stabiliseres med et gjennomsiktig bindemiddel, basert på planteolje. Plassen vil fremstå fastere og mer enhetlig enn tidligere, men det vil fortsatt være et ganske grovt uttrykk. Den stabiliserte grusen legges fra Frederiks gate og opp til Slottet, altså både i Slottsbakken og på Slottsplassen.

Arbeidet starter etter 17. mai, og dette skal gjøres:

  • Fjerne gammel masse (gammel grus og asfalt)
  • Legge nye bære- og forsterkningslag og asfalt med toppdekke av stabilisert grus
  • Lage et nytt dreneringssystem

Det nye dekket består av flere lag. Først graves det 35 – 45 cm ned, og gammel masse fjernes. Forurenset asfalt sendes til deponi for spesialavfall. Så legges det:

  1. Fiberduk
  2. Forsterkningslag med pukk
  3. Bærelag med pukk av en annen sortering enn den som ligger under
  4. Et fire cm tykt lag med sort asfalt
  5. Et fire cm tykt lag med rødaktig asfalt, det vil si med samme farge som toppdekket, rød grus og fargeløst bindemiddel
  6. Til slutt: Toppdekke av stabilisert grus.

Toppdekket legges ved at varmt bindemiddel sprøytes på den underliggende asfalten, og grus strøs over i to omganger, grov først, så fin. Legging krever minimum 12 varme grader og tørr leggeflate. Metoden er blant annet benyttet i Botaniske have i København. Toppdekket vil bli lagt i august-september om været tillater det.

Underlaget som legges, er tett, så regnvann kan ikke trekke ned i bakken. Dreneringen håndteres med at det legges vannrenner langs kanten av Slottsplassen, og at det etableres et underjordisk rørsystem.

Plassen vil være åpen for ferdsel igjen fra november. Det vil ikke bli arbeid om vinteren. Rehabiliteringen skal være ferdig slik at plassen kan tas i bruk ved Grunnlovsjubileet, 17. mai 2014. Hvis værgudene slår seg vrange, kan det hende at sluttarbeidet på toppdekket må tas våren/sommeren 2014, men barnetoget vil uansett kunne gå over plassen, selv om toppdekket ikke skulle være helt ferdig.

Arbeidene gjennomføres i regi av Statsbygg i samarbeid med Det kongelige hoff, Riksantikvaren og Oslo kommune. Prosjektleder er Kjersti Sandvik.

Kontakt

×