Skriv ut med undersider

Åpent rom i utlandet

Publisert 18.12.2014

Statsbygg eier og forvalter utenriksstasjoner i 55 land. Sammen med Utenriksdepartementet er Statsbygg med på å fronte norske verdier over hele verden. Det kan være en utfordring i land der korrupsjon er en del av hverdagen og trusselnivået stadig stiger. Siste nummer av Åpent rom viser frem noen av eiendommene Statsbygg forvalter i utlandet.

Utenriksstasjonene er Norges ansikt mot verden. I tillegg til å huse ambassader og ambassadeansatte, har bygningene også fått en viktig rolle som kulturbærer av norske verdier. Her kan vi vise frem norske interiører og kunst og arkitektur, men også viktigheten av helse, -miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og universelt utformede bygg. I Åpent rom kan du lese om ulike utfordringer ved å bygge og drifte utenriksstasjoner i fremmede land med andre skikker og kulturer.

Et av ambassadebyggene som har vakt stor oppmerksomhet langt utover vertslandet er ambassadekomplekset i Berlin, som Statsbygg har samarbeidet med de øvrige fire nordiske landene om. I Åpent rom kan du lese om suksessen som er blitt en turistattraksjon.

I ambassadørresidensen i Bangkok i Thailand fikk Statsbyggs prosjektleder ideen om å legge solcellepaneler på taket for å få ned strømforbruket. Nå går produksjonen i pluss, og overskuddsstrømmen er klar til å selges så snart det thailandske strømnettet åpner for det.

I tillegg til flere andre utenlandseiendommer, kan du lese om restaureringen av kjelleren i Eidsvollsbygningen, samarbeidet mellom Riksantikvaren og Statsbygg, bygget til Justervesenet som har gått til filmen og mye mer.

Abonnere?

Du kan abonnere og få bladet gratis i posten.
Send en e-post til postmottak@statsbygg.no 

Kontakt

Eva Kvandal
Kommunikasjonsrådgiver
Mob. 90173330
Send e-post

Last ned og les!

Åpent rom 2014 nr. 4
Åpent rom
Les tidligere nummer
×