Campus Ås - første spadetak

Publisert 29.08.2014

Bygging av ny barnehage er første skritt på veien til det nye 63.000 kvadratmeter store veterinærbygget på Ås. Den gamle barnehagen ligger på tomten der veterinærbygget skal ligge, og må derfor rives.

Men først skal vi bygge ny barnehage!

Pressen inviteres til...

første spadetak fredag 02.09. kl 12.00.
Spadetaket vil bli tatt av barn i Åkebakken barnehage.

Tid og sted

fredag 2. september 
kl. 12.00

Kontakt

×