Disse seks skal være med å forme nytt regjeringskvartal

Publisert 05.12.2014

Statsbygg har innstilt seks team i den åpne anbudskonkurransen om parallelloppdrag vedrørende byplanprinsipper og byplangrep for det nye regjeringskvartalet.

Ved tilbudsfristens utløp hadde Statsbygg mottatt tilbud fra 24 konsulentteam. På forhånd hadde Statsbygg signalisert at de så for seg å gå videre med 4-7 team, og etter en grundig evaluering er det innstilt seks team.

Disse tilbydere er innstilt (trykk på navnene for å se hvilke underleverandører tilbyderne har med seg):

• LPO/ Arkitekt Kristine Jensens tegnestue/ Norconsult (Oslo/Aarhus)
• Snøhetta (Oslo)
• White (Gøteborg/Oslo)
• BIG (København)
• Asplan Viak (Oslo)
• MVRDV (Rotterdam)

Statsbygg har som intensjon å inngå kontrakt med disse seks etter at klagefristen på 10 dager er utløpt. Honoraret er satt til 1,5 millioner kroner per team. Tilbyderne er evaluert etter to hovedkriterier – kompetanse og oppgaveforståelse.

- Vi fikk mange, gode tilbud og har valgt å gå videre med disse seks tilbyderne, fordi de samlet sett har gitt det beste tilbudet, sier utviklingsdirektør Bjørne Grimsrud i Statsbygg.

Fornøyde

- Teamsammensetningen har vi vurdert nøye, og med de seks konsulentteamene står vi igjen med en sterk fagkunnskap med god fordeling på profesjon og bakgrunn. Dette er seks team med svært god tverrfaglighet, og med underleverandørene er det også god spredning på medarbeidernes alder og erfaring. Alle teamene har forstått hva som er utfordringene i denne viktige oppgaven, og vi er svært fornøyd, forteller Grimsrud.

På nyåret vil de valgte temaene starte å jobbe med parallelloppdraget. Målet for oppdraget er å utarbeide velbegrunnede og godt visualiserte forslag til byplanprinsipper og overordnet byplangrep for det nye regjeringskvartalet. Konsulentteamene vil i mars 2015 levere sine forslag som skal stilles ut i fire uker.

Idéprosess

- Det er viktig å presisere at dette er et parallelloppdrag som er en åpen, honorert idéutviklingsprosess. Det er ikke en konkurranse hvor det kåres en vinner. Forslagene skal grundig evalueres, og det skal i etterkant utarbeides et endelig forslag til byformgrep som grunnlag for en statlig reguleringsplan. Det kan da hentes elementer fra alle teamenes innspill, forklarer Grimsrud.

Statsbygg har plukket ut en faglig tung evalueringskomité til å vurdere forslagene fra konsulentteamene når de leveres i mai. Komitéen består av 10 personer og ledes av den danske professoren Jens Kvorning fra Det kongelige danske kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering.

Studenter

I tillegg til de formelle teamene har Statsbygg inngått en samarbeidsavtale med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Med de samme oppgave rammene og fristene skal et studentkurs, parallelt med konsulentgruppene, utarbeide et eget planforslag for det nye regjeringskvartalet. Intensjonen er at studentenes arbeid bringes inn i planarbeidet og kommende diskusjon om byplangrep og byplanprinsipper.

×