Franske følelser for Statsbygg og Operaen

Publisert 15.05.2014

Europarådet har gitt Operahuset i Bjørvika en pris for god tilgjengelighet. Avdelingsdirektør Mette Nordhus var i Paris og mottok prisen på Statsbyggs vegne.

Franske interesseorganisasjoner deler årlig ut den internasjonale æresprisen, Trophee de l'accessibilite, for universell utforming av bygg, arkitektur og uteområder. Europarådet (Council of Europe) nominerer kandidater til prisen, og i år ble Operahuset i Oslo den heldige vinneren.

- Dette var en opplevelse, sier avdelingsdirektør i Statsbygg, Mette Nordhus. - Jeg er veldig stolt, som statsbygger og selvfølgelig på operaens vegne.

I juryens begrunnelse ble det vist til at operaprosjektet var et unikt eksempel på hvordan brukergruppenes tidlige medvirkning har bidratt til et godt universelt utformet bygg. Juryen har bestått av franske interesseorganisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne.

Tale på engelsk i beste sendetid på fransk tv måtte til for at prisen skulle bli med hjem til Norge.

- For meg var det viktig å få frem hvordan vi i operaprosjektet inkluderte og rådførte oss med personer med nedsatt funksjonsevne i forkant av byggingen, sier Nordhus.

- Konstruktive diskusjoner og innspill angående arkitektoniske og tekniske løsninger var gull verd. Denne prisen er et håndfast bevis på at vi lyktes i arbeidet med universell utforming av Oslos storstue!

Kontakt

×