HMS-charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring

Publisert 20.06.2014

Hvert år skjer det dødsfall på bygge- og anleggsplasser i Norge. Tall viser at rundt 100 personer får varige mén som følge av skade, og om lag 8000 har skaderelatert fravær. Dette ønsker Statsbygg å gjøre noe med. Derfor har vi undertegnet et HMS-charter sammen med andre viktige aktører i næringen. 

- For oss er det viktig å være en seriøs aktør i næringen, og en rollemodell når det kommer til ivaretakelse av lønns- og arbeidsforhold og arbeid mot sosial dumping, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen.

- I statsbygg jobber vi mye med helse, miljø og sikkerhet. Vi har egne inspektører som besøker byggeplassene, og som følger opp eventuelle avvik. I alle våre prosjekter har vi strengere krav enn hva arbeidsmiljøloven, byggherreforskriften og Norsk standard 8440B pålegger oss.

18. juni undertegnet myndigheter, byggherrer, prosjekterende og utførende et HMS-charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Arbeids- og sosialminister, Robert Eriksson, deltok på arrangementet. Han understreket at man må få på plass en gjennomgående sikkerhetskultur i næringen, og unngå å ta snarveier.
- Her handler det om å bry seg om kollegene sine, og vi er mange som bryr oss, sa Eriksson.

Charteret forplikter til samarbeid i hele verdikjeden, fra den enkelte arbeidstaker og helt opp til arbeids- og sosialdepartementet. Som statens byggherre skal Statsbygg sørge for en vesentlig bedring i ryddighet og sikkerhetstilstand på alle byggeplasser, samt sørge for at nødvendig verneutstyr alltid skal være tilgjengelig og i bruk.

Underskriverne vil etablere en styringsgruppe som følger opp forpliktelsene i charteret. Styringsgruppen vil etablere en plan for de tiltakene partene forplikter seg til å gi særlig prioritet. Planen skal evalueres og revideres årlig. Etter to år vil det bli gjort en samlet evaluering av arbeidet. Myndighetene vil være representert i styringsgruppen ved Arbeidstilsynet. De vil også fungere som styringsgruppens sekretariat.

HMS-charteret

Se charteret på nettsidene til Byggenæringens landsforening, BNL.

Disse skrev under HMS-charteret  

• Statens Vegvesen
• Jernbaneverket
• Statsbygg
• Rådgivende Ingeniørers Forening
• Arkitektbedriftene i Norge
• Byggenæringens Landsforening
• Maskinentreprenørenes Forbund
• Norsk Teknologi
• Fellesforbundet
• Norsk Arbeidsmandsforbund

Kontakpersoner

×