Skriv ut med undersider

Her er parallellgjengen!

Publisert 18.12.2014

Og her er programmet for parallelloppdraget.

De seks konsulentteamene som ble innstilt som vinnere i den åpne anbudskonkurransen om parallelloppdraget for det nye regjeringskvartalet, undertegnet torsdag kontrakten med Statsbygg.

Snøhetta, White, BIG, Asplan Viak, MVRDV og LPO/Arkitekt Kristine Jensens tegnestue/Norconsult utgjør de seks konsulentgruppene

Idéer

- Deres oppgave er å komme med idéer om hvordan Regjeringskvartalet kan utformes. Ikke hvordan bygningene skal se ut, men mer hvor de skal stå, hvor høye de bør være, hvordan trafikk, miljø og sikkerhet skal integreres, hvordan byrommet skal være og hvilke byplangrep som må tas, sier strategi- og utviklingsdirektør Bjørne Grimsrud i Statsbygg.

- Vi har fått spennende samarbeidspartnere i de seks teamene, og de igjen har fått en real utfordring. Dette er jo Norges mest spennende byplanleggingsoppgave, sier Bjørne Grimsrud.

Levende byrom

- Regjeringen ønsker et regjeringskvartal med levende byrom og gode arbeidsplasser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- I idéfasen vil vi motta innspill på hvordan byrommene kan formes, hvor de nye byggene kan stå og hvor gateløpene kan legges. Innspillene blir viktig for det videre arbeidet og vil gi et godt grunnlag for diskusjon om utvikling av denne delen av byen, sier Sanner.

Premisser

Selve programmet for parallelloppdraget er nå klart og offentligjort. Teamene vil bli delt inn i to grupper som får samme oppgaveformuleringer, men med noe ulike premisser. Det er tre hovedoppgaver. Tre av teamene gjør oppgave A og C, mens de tre andre teamene gjør oppgave B og C.

Teamene skal vise en etappevis utbygging av regjeringskvartalet og skal illustrere to komplette stadier i utviklingen – ett for status 2024-2034 og ett for 2064.

Oppgave A – «Kompakt»: Vise en utbygging innenfor studieområdet syd for Ring 1 og Hospitalsgata i 2024 – med gitte premisser. For hele planområdet i 2064.

Oppgave B – «Konsentrert»: Vise en utbygging innenfor studieområdet avgrenset av Ring 1 i nord frem til 2034 – med gitte premisser. For hele planområdet i 2064.

Oppgave C – «Visjon»: Vise en utbygging for hele studieområdet som baserer seg på hvordan teamene selv tolker regjeringens beslutning.

- I oppgave «visjon» er det anledning til å avvike fra premissene som er gitt under de to andre oppgavene. Dog må overordnede mål og føringer i regjeringens beslutning opprettholdes. Det fine med en slik fordeling er at alle teamene leverer to forskjellige oppgaver. En hvor de står mer fritt og en hvor de må følge visse forutsetninger, sier Bjørne Grimsrud

Tidsplan

• Oppstartsseminar: 7. og 8. januar 2015
• Innlevering av parallelloppdrag: 25. mars 2015
• Utstillingsperiode: åpning 13. april 2015, varighet ca. 4 uker
• Evaluering: avsluttes 8. mai 2015

Statsbygg har inngått en samarbeidsavtale med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Med de samme oppgaverammene og fristene skal et studentkurs utarbeide et eget planforslag for det nye regjeringskvartalet. Intensjonen er at studentenes arbeid bringes inn i planarbeidet og kommende diskusjon om byplangrep og byplanprinsipper.

(På bildet ser du Statsbyggs Bjørne Grimsrud , Snøhettas Tonje Frydenlund, BIGs Maria Beyer Skydt, Statsbyggs Jo Ulltveit-Moe, Asplan Viaks Sissel Engblom, LPOs Ørjan Høyer-Farstad, MVRDVs Jeroen Zuidgeest og Whites Jenny Mäki.)

×