Rom- og funksjonsprogram for nytt regjeringskvartal

Publisert 07.07.2014

Statsbygg har mottatt et oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) der de gir fullmakt til å igangsette et rom- og funksjonsprogram.

Et rom- og funksjonsprogram vil blant annet gi oversikt over arealstørrelser, antall og typer rom. Programmet skal kartlegge behov, definere hovedfunksjoner, vurdere arealnorm og skissere mulige fellesfunksjoner. I tillegg skal arealene i de eksisterende byggene vurderes. Departementet ber også Statsbygg om å komme med forslag til hvordan nytt regjeringskvartal kan fremstå som åpent og levende for innbyggere og næringsdrivende.

KMD gir videre Statsbygg fullmakt til å inngå avtaler til en samlet verdi på 16 millioner kroner.

Over 5000 arbeidsplasser

Det planlegges for totalt 5700 arbeidsplasser i 2034, i både nye og gamle bygg. Arealnormen for nybygg i regjeringskvartalet settes foreløpig til 23-25 kvm areal pr. ansatt og 15 kvm til arbeidsplassareal. Kontorene vil utformes med mulighet til ulike arbeidsformer som konsentrasjonsarbeid, møter, prosjektarbeid og lignende. Det legges opp til at alle ansatte vil ha fast plass – følgelig vil det ikke legges opp til underdekning.

Kunngjøring av konkurranse

Se Doffin for kunnsjøring av konkurransen om
12402 RKV Rom- og funksjonsprogram

Kontakt

×