Ansvar i nord

Publisert 17.02.2015

Kathrine Julin Pettersen er nyansatt som direktør for Statsbygg, region nord. Hun vil dermed overta ansvaret for Statsbyggs eiendommer fra Bodø og nordover til Svalbard. Tidligere regiondirektør Ole Solnørdal går av med pensjon etter 22 år i stillingen.

Julin Pettersen ble ansatt som eiendomsforvalter i Statsbygg region nord i 2013, så hun er ikke helt ukjent med porteføljen hun får ansvaret for.

- Vi har i løpet av de 15 månedene hun har vært ansatt lært henne å kjenne som en dyktig og engasjert person som alle ønsker velkommen i den nye stillingen, sier avtroppende regiondirektør Ole Solnørdal. De to skal jobbe sammen frem til sommeren.

- Jeg er svært fornøyd med at Kathrine Julin Pettersen søkte jobben, og at hun, i hard konkurranse, også viste seg å være vår foretrukne kandidat, sier eiendomsdirektør Frode Meinich.

- Jeg kjenner henne fra den tiden hun var teknisk direktør ved Universitetet i Tromsø - og jeg ved Universitetet i Oslo. Hennes kunnskap om eiendomsforvaltning generelt og universitets- og høgskolesektoren spesielt, var utslagsgivende for tilsettingen. Denne sektoren er ikke bare vår største kundegruppe, men også en kundegruppe som står midt i en stukturreform der det er viktig at vi kjenner kundens behov og kan tilby de beste undervisningsbyggene, sier Meinich.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene sammen med gode arbeidskollegaer, sier Julin Pettersen. - Statsbygg er en fantastisk spennende organisasjon, og jeg ser frem til å fortsette det konstruktive arbeidet med utvikling av Region nord. Fokuset vil fortsatt være på verdibevarende vedlikehold, effektiv drift, kundetilfredshet og ikke minst tilrettelegging for at driftsstaben skal kunne utføre best mulig jobb.

Julin Pettersen kjenner bransjen godt, blant annet fra sine 15 år ved Universitetet i Tromsø, der hun de siste 11 årene ledet Bygg- og eiendomsavdelingen.

Kontaktpersoner

×