Åpent for vern

Publisert 14.12.2015

Statsbygg forvalter 450 fredede eller vernede bygninger. Siste utgave av kundemagasinet Åpent rom viser hvordan Statsbyggs samarbeid med Riksantikvaren har gitt gode resultater når det gjelder å ta godt vare på disse bygningene. Et av stikkordene er vern gjennom bruk.

Det er ikke til å stikke under en rokokkostol at mange av de gamle fredede bygningene er upraktiske, med dårlig arealutnyttelse og liten fleksibilitet. Likevel viser kundeundersøkelser at nettopp disse bygningene er viktige og identitetsskapende for virksomhetene som holder til der. Én av disse er Finansdepartementet, som har kontor i arkitekt Henrik Bulls bygning fra 1906. Selv om bygningen er fredet av Riksantikvaren, betyr ikke det at det ikke kan gjøres tilpasninger for å sikre fortsatt bruk. Statsbyggs forvaltningsplaner skal sikre nennsomt vern.

Bergskrivergården på Røros, der lensmannskontoret holder til, er et annet eksempel på fredet bygning i daglig bruk. Huset inngår i en helhet som samlet gir en gevinst til hele det lille samfunnet på Røros. Ikke bare gir «merkevaren» Røros innbyggerne og stedet sin helt spesielle identitet, det gir også en betydelig økonomisk uttelling både gjennom turisme og alt som produseres her. Nylig er Statsbygg forespurt av Klima- og miljødepartementet om mulig overtakelse av den store bygningsmassen fra Røros kobberverk. Det kan gi Statsbygg en enda større rolle i å ta vare på verdensarven.

Du kan lese om dette og om andre vernede bygninger i Åpent roms juleutgave. I tillegg finner du artikler om hvordan Statsbyggs studentpris har vært en døråpner for nyutdannede arkitekter, hvordan lage konkurranse for et så viktig bygg som det nye vikingtidsmuseet og hvordan vi kan sikre at SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) på byggeplassen kan ivaretas i land med helt andre tradisjoner og verdier enn her hjemme. I tillegg til mye, mye mer.

Abonnere?

Du kan abonnere og få bladet gratis i posten. 
Send en e-post til postmottak@statsbygg.no.

Kontakt

Les siste nummer!

Åpent rom 2015 nr 4
Les tidligere nummer
×