Åpning av nytt tollsted i Junkerdal

Publisert 26.10.2015

Nytt tollbygg i Junkerdal i Nordland åpner onsdag 28. oktober. Det vil bidra til forenklet grensetrafikk mellom Norge og Sverige og til å beskytte samfunnet mot illegale varer. 

Statsbygg har bygget det nye tollbygget på oppdrag fra Toll- og avgiftsdirektoratet, som hadde behov for bedre kontrollfasiliteter nær grensen til Sverige. Det gamle tollstedet lå uhensiktsmessig plassert ca ti kilometer fra grensen, og var også for lite for antallet ansatte.

Det 1000 kvadratmeter store nybygget er plassert nærmere riksgrensen. Det består av kontorer, kontrollrom, kontrollgarasje og parkeringsplasser. Husets plassering på tomten og det buede taket er gjort for å tilpasse bygget til klimaet og av hensyn til reintrekket i området.

Hensyn til reindriften

Siden tollstasjonen ligger i et område med reindriftsbeite, måtte det etableres en terrengvoll for skjerming av reintrekk. En seks meter høy voll skal bidra til at reinsdyr kan passere så lite forstyrret av tollstedet som mulig.

Veidekke har vært totalentreprenør, og de har hatt Uno Ark og Design med seg på laget.

Tid og sted

Dato: onsdag 28. oktober
Tid: kl. 13.30
Sted: Junkerdal tollsted

Kontaktpersoner

×