Stiller ut forslag til nytt regjeringskvartal

Publisert 10.04.2015

Seks arkitekt- og konsulentteam har levert forslag om hvordan Regjeringskvartalet kan utformes. Statsbygg stiller ut forslagene i paviljongen i Høyblokken, og det er åpent for publikum fra mandag 13. april og i fire uker framover.

I forbindelse med den statlige reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal har Statsbygg gjennomført et parallelloppdrag for å få frem ideer og forslag til byplanprinsipper og løsninger. Det er forslagene fra dette parallelloppdraget som nå stilles ut i Høyblokken.

Oppgaven til de seks teamene har vært hvordan Regjeringskvartalet kan utformes og ikke hvordan bygningene skal se ut. Fokuset har vært hvor bygningene skal stå, hvor høye de bør være, hvordan trafikk, miljø og sikkerhet skal integreres, hvordan byrommet og bymiljøet skal være og hvor gater og plasser skal plasseres.

- Dette er altså en form for mulighetsstudie som skal visualisere mulighetene, men også vise begrensningene i området, sier avdelingsdirektør Jo Ulltveit-Moe i Statsbygg.

Ikke en konkurranse

Parallelloppdraget er ikke en konkurranse, men en åpen, honorert idéutviklingsprosess. Det skal ikke kåres noen vinner av forslagene fra de seks arkitekt- og konsulentteamene. Forslagene skal evalueres, og når Statsbygg arbeider videre med reguleringsplanen kan forslag fra ett av teamene eller fra flere teamene benyttes, kombineres og bearbeides.

Det forventes at den statlige reguleringsplanen ferdigstilles i 2016.

Åpningstiden for utstillingen

• Mandag 13. april: 14.00-18.00
• Hverdager 12.00-18.00
• Lørdager, søndager og 1. mai: 11.00-16.00

Siste utstillingsdato: Søndag 10. mai. 

Kontakt

×