Årets studentpris ved NTNU

Publisert 01.11.2015

I år gikk Statsbyggs studentpris for fremragende arkitektur ved NTNU til Sindre Bjøringsøy Johnsen for prosjektet "Bespoke - parametrisk design som verktøy i arkitekturprosjektering". Prisen ble delt ut 29. mai. 

Statsbygg deler årlig ut en pris til arkitektstudenter ved NTNU og i år valgte juryen å gi prisen til Sindre Johnsen for prosjektet "Bespoke - parametrisk design som verktøy i arkitekturprosjektering". 

I sin oppgave har Sindre B. Johnsen foretatt en innovativ utforsking av grensene for hva dagens løsninger innen dataassistert parametrisk design tillater, og i hvilken grad de er anvendbare i konkrete designoppgaver. Han har valgt landbruksbygg som case for sine undersøkelser. Denne bygningstypen utgjør en veldig stor andel av samlet bygningsmasse i Norge, og har følgelig en stor påvirkning på kulturlandskapet. 

Juryens begrunnelse

Juryen sa blant annet dette i sin begrunnelse for tildelingen:

"Kandidaten viser gjennom sitt arbeid en imponerende evne til å formidle sine funn på en klar og pedagogisk måte, og sannsynliggjør hvordan flere tilsynelatende motstridende kriterier kan optimaliseres gjennom simulering for å gi arkitekt og byggherre et tydelig beslutningsgrunnlag i tidlig fase. Arbeidet framstår som fremragende i sin utforskning og formidling, og kandidaten viser stor grad av modenhet i balanseringen mellom et pragmatisk verktøy og en nødvendig menneskelig innlevelse for å løse reelle byggeprosjekter."

Prisen på 20.000 kroner ble delt ut 29. mai av administrasjonssjef ved Statsbygg Midt-Norge Joar Melting.

De nominerte

  • Karin Hylin og Camilla Åseng: Rød løper
  • Sindre Johnsen: Bespoke – Parametrisk design som verktøy i arkitekturprosjektering
  • Peter Kleven og Sixten Stavelin: Til og fra underverdenen

Les om tildelingen også på NTNUs nettsider.

Statsbyggs studentpriser

Formålet med Statsbyggs studentpris er å stimulere til eksperimentelle og nyskapende studier av arkitektur blant fremtidige generasjoner av arkitekter.

Prisen utdeles til et eller flere studentprosjekt på masternivå for særlig nyskapende og velgjennomført prosjektarbeid utført i tråd med statens føringer innen arkitekturfeltet.

Kontaktperson

×