Åtte års rehabilitering på åtte minutter

Publisert 16.03.2015

Statsbygg avsluttet i 2014 fem større rehabiliteringsprosjekter. Av disse var rehabiliteringen av sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo det største. Prosjektet har gått over åtte år. I denne filmen får du de åtte årene på åtte minutter.

Arbeidet startet med prosjektering i 2006 og ble avsluttet med istandsetting av universitetshagen i 2014. Prosjektet har en forventet sluttkostnad på 776,4 millioner kroner.

Det er gjort arbeid på disse bygningene i de åtte årene: Domus Bibliotheca, Domus Media m/universitetsaulaen, Domus Academica (Urbygningen), Professorboligen og Gymnastikkbygningen. Les mer om utført arbeid.

Med rehabiliteringen har sentrumsbygningen fått nytt liv. De fremstår i dag tilnærmet slik som da de ble oppført på 1850-tallet.

- Universitetsanlegget på Karl Johans gate er noe av det staseligste vi har av arkitektur fra 1800-tallet. I rehabiliteringen har vi greid å finne balansen mellom bevaring og bruk. Det er viktig at det har blitt en moderne og fungerende arbeids- og studieplass, samtidig som identiteten er bevart, sier prosjektleder Jørgen Waack Viken i Statsbygg.

Den mest synlige forandringen etter rehabiliteringen er forandringen av fasadefargen på bygningene.
- Det viste seg at hvitt var det historisk korrekte, derfor endret vi fra gult til hvitt.

Universitetsaulaen var den første delen av arbeidet som stod klart, til Universitetets 200-årsjubiluem i 2011. Aulaen med sine imponerende Munch-malerier har fått tilbake sin storhet. Maleriene som også har vært til renovering, var for store til å bli fraktet ut og inn av inngangsdøra. - Vi måtte lage en åpning etter flydørprinsippet. Den er seks meter høy og 60 centimeter bred, men likevel knapt synlig, forteller Waack Viken.

Statsbygg har tidligere ferdigstilt innvendig ombygging og restaurering av Domus Bibliotheca og Domus Medias østfløy i 1994 og Domus Academica i 2004.

Årsrapport 2014

Mer om byggeprosjekter, eiendommer og andre nøkkeltall finner du på siden

Statsbygg i 2014 

der du også kan laste ned og lese Statsbyggs årsrapport til departementet.

Snurr film!

Kontaktpersoner

Jørgen Waack Viken
Prosjektleder
Mob. 930 22 783
Send e-post
×