Arbeid utført

Publisert 10.03.2015

Prosjekteringen startet i 2006 og ble avsluttet i 2014 med istandsetting av universitetshagen. Prosjektet har en forventet sluttkostnad på 776,4 millioner kroner. Dette er gjort på de åtte årene:

Domus Bibliotheca

Domus Bibliotheca er bygget til venstre på Universitetsplassen sett fra Karl Johans gate.

 • Refundamentering
 • Utvendig tak- og fasadearbeid

Domus Media med universitetsaulaen

Domus Media er bygget i midten, sett fra Karl Johans gate.

 • Innvendig ombygging og restaurering av midtfløy (universitetsaulaen), vestfløy og vestibylen.
 • Utvendig tak- og fasadearbeid

Domus Academica (Urbygningen)

Urbygningen er bygget til høyre, sett fra Karl Johans gate.

 • Utvendig tak- og fasadearbeid

Professorboligen

Professorboligen ligger til venstre bak de andre bygningene.

 • Refundamentering
 • Innvendig ombygging og restaurering
 • Utvendig tak- og fasadearbeid

Gymnastikkbygningen

Gymnastikkbygningen ligger til høyre bak de andre bygningene.

 • Refundamentering
 • Innvendig ombygging og restaurering
 • Utvendig tak- og fasadearbeid

Se kartskisse i større format:

Kartskisse UiO sentrumsbygningene
×