Besøk Mellomstasjonen i sommer!

Publisert 26.06.2015

Informasjonssenteret Mellomstasjonen i stasjonsbygningen på Vestbanen i Oslo har allerede hatt rundt 1600 besøkende. 

Informasjonssenteret Mellomstasjonen åpnet søndag 14. juni og er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet og Statsbygg. Frem til museet åpner i 2020 er det mulig å bli kjent med byggeprosjektet og planene for det nye museet. I løpet av de første 12 dagene har senteret hatt rundt 1600 besøkende.

- Det er mange på trikkeholdeplassen utenfor Mellomstasjonen som stikker innom. De har kanskje ti minutter på seg til neste trikk kommer og er nysgjerrige på hva det er som er utstilt i den tidligere stasjonsbygningen, sier Vlad Vermesan, som er Statsbyggs vert i Mellomstasjonen i sommer.

Bygningen var tidligere en del av jernbanestasjonen Vestbanen. Navnet Mellomstasjonen forteller at informasjonssenteret er et steg på veien mot det nye Nasjonalmuseet. I november åpner del to av utstillingen på mesaninen og i annen etasje.

«120 Hours» stilles ut i annen etasje

Frem til 2. august viser FutureBuilt konkurranseutkastene fra idékonkurranse «120 Hours» i annen etasje. Temaet for oppgaven var å utvikle et interaktivt konsept for å løfte frem forbildeprosjektenes tilstedeværelse i bybildet. Nytt nasjonalmuseum er et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

×