Flere celler underveis

Publisert 21.03.2015

Statsbygg er i gang med å øke fengselskapasiteten flere steder rundt om i landet. Rett over påske starter arbeidet med utvidelsen av Hustad fengsel utenfor Molde i Møre og Romsdal. Her skal det bli syv nye celler med tilhørende fellesareal. Grytnes entreprenører fra Sunndalsøra vant oppdraget med utvidelsen.

Utvidelsen av Hustad fengsel vil øke soningsplassene til 60 hvorav 28 vil være lukkede plasser. I tillegg til å bidra til å korte ned den lange soningskøen i fylket, vil utvidelsen bidra til bedre å dekke behovet for varetektsplasser med høy sikkerhet. Ombyggingen er planlagt ferdigstilt i slutten av september i år.

I statsbudsjettet for 2015 ble det satt av 58,1 millioner kroner til å utvide soningskapasiteten. Både Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsel skal utvides med totalt 41 nye lukkede plasser. Arbeidene med å utvide kapasiteten på disse fengslene er også i gang.

Kontaktpersoner

×