Frå DOGA til Statsbygg

Publisert 17.12.2015

Arkitekten Hege Maria Eriksson blir leiar for arkitekturfagleg seksjon i Statsbygg frå 1. mars.

Eriksson kjem frå stillinga som fagdirektør i Norsk design- og arkitektursenter DOGA, der hun blant anna har leia Oslo arkitekturtriennale. Hun tar til som leiar for Seksjon for arkitekturfag i Statsbygg 1. mars.

Hege Maria Eriksson skal leie 18 medarbeidarar og får ansvar for arkitektfagleg bistand i Statsbygg sine plan-, byggje- og utviklingsoppgåver.

Tidlegare har Eriksson vore fagsjef i Norske arkitekters landsforbund, drive eigen praksis i LY arkitekter og verka som skribent, konsulent og kurator.

Kontaktpersonar

Hege Maria Eriksson

mobil 924 45 089

×